De etablerade partierna har sett sina bästa dagar

Vi har sett en r ö r e l s e växa fram i Hässleholms kommun. Rörelsen rötter står att finna i ett djupt engagemang för kultur och skönhetsvärden. Sådana värden utgjorde Musikpaviljongen i dess rätta omgivning i befintlig park. Musikpaviljongen har dessvärre på grund av politiskt oförstånd och med kostnader för skattebetalarna som följd […]

Ideologi och arvoden

Förtjänstfullt har vi i vår lokaltidning Frilagt kunnat ta del av en redogörelse för politikerarvoden, deras konstruktion och storlek. En intressant läsning som leder till många frågetecken! I Hässleholms kommun utgår politikerna från det grundbelopp, 68 062 kronor, om vars storlek man själv beslutat. Detta belopp utgör kommunstyrelsens ordförandes arvode. Till övriga kommunalråd utgår 90 procent […]