torsjö live vers2

Björn Widmark (FV) kritisk till handlingsplan mot extremism

Björn Widmark (FV) kritisk till handlingsplan mot extremism

Björn Widmark (FV) ville ha en mer konkret kommunal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, men fick inget gehör i kommunstyrelsen i höstas.

Nu reagerar han på Frilagts uppgifter om radikal islamism i Ljusets moské i Hässleholm, en moské som kommunens säkerhetschef inte ens visste fanns, trots att bygglov för lokalen behandlats i byggnadsnämnden.

– De får väl ha ett öga på moskén, det säger sig självt, säger Widmark .

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se
Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

Han anser det också självklart att kommunen ska följa terrorforskaren Magnus Ranstorps uppmaning och skaffa sig en lägesbild.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björn Widmark skrev en protokollsanteckning i kommunstyrelsen.

– Handlingsplanen som presenterats är väldigt allmänt och otydligt formulerad. Det räcker inte, skriver han.

Han ger ett exempel: ”Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfaktorer i det förebyggande arbetet”.

– Vad menas med detta? Vilken styrning och hjälp kan man få av sådana formuleringar när man ska arbeta konkret med det viktiga arbetet att förebygga våldsbejakande extremism, undrar han.

Han tycker att det är som vanligt i Hässleholms kommun.

– Ord, ord, det är likadant med många andra dokument, som trafikstrategi, grönplan och åtgärdsplan för utsatta EU-migranter. Samma ande svävar över dem. Det kan inte fortgå med sådana floskelformuleringar, säger han.

Björn Widmark tycker också att det är anmärkningsvärt att de som är anställda för att arbeta med frågan inte är informerade om moskén.

– Vi har en heltidsanställd säkerhetschef som inte vet något och en samordnare som inte vet något. För att utbilda och ringa till polisen behövs väl inte heller två anställda?

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se