torsjö live

Ungdomar mötte människan bakom uniformen

Ungdomar mötte människan bakom uniformen

Övre raden f v: Magnus Eliasson, Andreas Svensson, Fredrik Olofsson, Jenny Wesseus, Lukas Johansson, Wilma Nilsson, Chatarina Wilgotsson, Nilla Sjöholm, Douglas Almström, Maria Roos Brostedt, Daniel Svensson, Fanny Lindfors, Ebba Andersson, Mattias Östling, Emil Nilsson, Johanna Björklund, Annica Nilsson. Nedre f v: Kevin Olofsson, Kaalil Faaour, Emelie Jönsson, Ahmad Othman, Albin Bengtsson.
Ungdomar får möta människor i uniformerade yrken och erbjuds sedan att bli ambassadörer, övre raden från vänster Magnus Eliasson, Andreas Svensson, Fredrik Olofsson, Jenny Wesseus, Lukas Johansson, Wilma Nilsson, Chatarina Wilgotsson, Nilla Sjöholm, Douglas Almström, Maria Roos Brostedt, Daniel Svensson, Fanny Lindfors, Ebba Andersson, Mattias Östling, Emil Nilsson, Johanna Björklund, Annica Nilsson, nedre raden från vänster Kevin Olofsson, Kaalil Faaour, Emelie Jönsson, Ahmad Othman, Albin Bengtsson.

Människan Bakom Uniformen, MBU, är en för Hässleholms kommun helt ny typ av verksamhet, med samarbete mellan många av samhällets uniformerade personalgrupper.

Tanken är dubbel: att skapa förståelse och respekt för, och att låta ungdomar få se närmare på, uniformsyrken. De erbjuds sedan att bli ambassadörer. I tisdags hade den första kullen examensdag.

Ungdomarna samlade inför filmvisning. Magnus Eliasson, ordningsvakt, och Mattias Östling, räddningstjänsten, samtalar.
Ungdomarna samlade inför filmvisning. Magnus Eliasson, ordningsvakt, och Mattias Östling, räddningstjänsten, samtalar.

Initiativet i Hässleholm kom från medarbetare på socialförvaltningen, inspirerade av MBU i Göteborg, ett projekt som kom efter den tragiska så kallade Backabranden 1998.

Verksamheten i Hässleholm leds av Annica Nilsson, drog- och brottsförebyggande samordnare på socialförvaltningen i Hässleholms kommun.

– Räddningstjänst, polis, ordningsvakt, trafikassistans- och bilbärgning, kulturförvaltningen och socialen är idag med och fler är på gång, berättar Annica.

Frilagt hälsade på en kurskväll i Markanhuset, fritidsgården på T4-området. Lokalen fylls snabbt på med uniformerade ledare som möts en stund före och sampratar sig. Efter en halvtimme kommer de förväntansfulla ungdomarna. Ett mingel startar; sorlet ökar och stämningen är god. Ikväll ska det visas en film från just Backabranden.

Annica vet att det är en stark film. En avslutande ring, där alla får berätta lite om sina tankar och prata av sig, har man alltid. Samtal behövs för att bearbeta alla intrycken.

Utvärdering av verksamheten sker tre gånger under utbildningen. En standardiserad enkät som Göteborgsmodellen jobbat fram används.

– Vi ges genom det en bra möjlighet att kunna se på hur ungdomarna utvecklas, säger Annica.

Ungdomar i åldrarna 13-18 år får via skolan information och en inbjudan att ansöka till MBU. Många sökte till årets 12 platser, som fick utses genom urval och fördelades över ålder, skola och kön. Maximalt två kvällar får missas, annars förloras platsen.

Räddningstjänsten mest spännande

Efter start med en inledande mingelkväll i Markanhuset, har ungdomarna besökt de olika arbetsplatserna. Alla har uppskattat att få testa på och förstå vad som krävs i uniformsjobb. Ahmad och Kaalil har blivit goda kompisar och är mycket nöjda med att ha fått komma med i MBU. Mest spännande tyckte de att kvällen med räddningstjänsten var. De svaren ger också Lukas, Emil, Nilla och Wilma.

Johanna Björklund, socialsekreterare, och kollegan Fredrik Olofsson övade rollspel med de unga deltagarna på ”sin” kväll.

– Socialen är en myndighet som det finns en hel del okunskap och fördomar kring. MBU är ett bra sätt att sprida kunskap, säger de samstämmigt.

Bemötande, empati och respekt

Ordningsvakten Magnus Eliasson berättar att lagar och paragrafer gås igenom.

– Deltagarna får sedan prova på att vara ordningsvakt. Enklare saker, men ändå så att de får känna på lite frustration, behovet av tålamod och att det också ibland kan vara fysiskt jobbigt. Det handlar framför allt om bemötande och att ha empati och respekt för andra människor, säger Magnus.

Mattias Östling från räddningstjänsten ser närvaro i MBU som självklar.

– Varje år träffar vi dessutom alla barn i årskurs fem och åtta. Ett i fjol återtaget projekt som, av ekonomiska skäl, har legat i träda i tio år. Vi har gjort en medveten omprioritering; detta är en viktig och riktig satsning.

Ungdomar bästa ambassadörerna

De ser en tydlig koppling mellan tidig kunskap och framgångsrikt antibrand- och räddningsarbete.

– Får ungdomarna kunskap är de bästa ambassadörerna vi kan ha. Barnen aktiverar föräldrarna, summerar han.

Genom MBU hoppas alla också kunna tydligt motarbeta den utveckling mot bristande respekt mot uniformsyrken som tilltar. Än har inte problematiken nått Hässleholm, men i Kristianstad finns den redan. En oroande utveckling.

– Det är mycket viktigt att alla förstår att bakom varje uniform finns det en vanlig människa, säger Mattias Östling.

En självklarhet som tydligen inte är så helt självklar. Men att erbjuda och skapa ambassadörsroller kan bli en väg att öka förståelsen.

– Det har gett mig mycket mer än jag trodde, var ett väldigt tydligt och genomgående besked från alla på MBU.

Text och bild: Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se