torsjö live vers2

En resa längs ”Via Beskattia”

En resa längs ”Via Beskattia”

Halvdager vilar över Sverige när många av landets fattigpensionärer trevar efter kontakten till sina sänglampor. Resan längs dagens ”Via Beskatttia” har anträtts. Nattens skatter knutna till boningens uppvärmning är avklarade.
Ja, du läste rätt s k a t t e r.
Den elkraft vi använder beskattas generöst med skatt på skatten, energiskatt toppad med mervärdesskatt. Efter att ha ätit frukost kryddad med moms anträds färden från den beskattade bostaden till centralorten. Service i form av affärer, post och annat har för länge sedan försvunnit från landsbygden till tätorterna. I samma ögonblick som startnyckeln vrids om börjar statskassan fyllas på. Skatt på skatten betalas nu på bilbränslet i form av energiskatt och moms på denna. Till detta kommer fordonsskatt och trafikpremieskatt knuten till nödvändig fordonsförsäkring.
Att ställa bilen ifrån sig kräver sin tribut för nu skall parkeringsavgift betalas. ”Avgifter”, av vilka finns många av varierande slag, är nära besläktade med skatter.
Våra fattigpensionärers inkomster (pensioner) beskattas högre än den så kallade ”arbetande” delen av befolkningens. Detta är värt att hålla i minnet.
Nödvändig daglig spis måste inhandlas. Ja, du som tar del av dessa rader förstår säkert att till den dagliga spisen är knuten diverse skatter. Moms är en.
Som om ovan uppräknade skatter inte var nog nödgas vi ändock påminna om den skatt som är knuten till arbete nämligen inkomstskatten!
Skatter kan säkert försvaras. Dock har det visat sig att i en rad avseenden är våra politiker oförmögna att handskas med de enorma skatteintäkter, utgörande resultatet av våra gemensamma ansträngningar, man har att förvalta. Det faktum att politiker har kommit att ”förfoga över” en allt större del av dessa våra gemensamma ansträngningar utgör således ett allvarligt problem.
Att olika politiska majoriteter från tid till annan getts tillfälle att förfoga över våra skattemiljarder och tillgångar har på sikt visat sig få olyckliga effekter. Det totala skattetrycket har över tid inte minskat. Däremot har vi sett en olycklig utveckling på olika områden i samhället till vilka skatter är avsedda att användas. Undertecknad tror att det räcker med att nämna några snart sagt dagligen omskrivna sådana:
Skola – sjukvård – äldrevård – socialvård – polis – pensioner – försäkringskassan m.fl.
Måhända är det som sagts i grunden ett demokratiskt problem. Vår representativ demokrati behöver ersättas med mer direkt-demokrati. ”Systemet” med politiker som väljer politiker som väljer politiker och därmed flyttar makten allt längre bort från medborgare och väljare behöver förändras.
Låt oss till sist i detta sammanhang fundera över Henry David Thoreaus ord:
– Det kommer aldrig att finnas en verkligt fri och upplyst stat förrän staten börjar att igenkänna individen som en högre och oberoende kraft.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se