torsjö live vers2

Avgifter för resor vid daglig verksamhet ska utredas mer

Avgifter för resor vid daglig verksamhet ska utredas mer

Resor till och från daglig verksamhet för personer med funktionshinder ska inte ske med kommunens egna bussar och egen personal utan upphandlas av en extern entreprenör. Det är omsorgsnämnden enig om. Men hur mycket de tidigare avgiftsfria resorna ska kosta för de berörda är fortfarande oklart. De rödgröna partierna fick igenom sitt krav på återremiss för att det ekonomiska ska utredas mer, något som kan innebära att även upphandlingen drar ut på tiden. Dessutom ska nivån på ”lönen”, den så kallade habiliteringsersättningen, ses över.

Genom återremissen fick FUB:s Kjell Göran Hansson ett visst gehör för sin skrivelse om risk för ekonomisk ojämlikhet om avgifter tas ut enligt förslaget.

Valnämndens ordförande Christer Welinder berättade om hur granskningen av namnunderksrsifterna gick till. Foto: Urban Önell
Christer Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden, begärde återremiss om avgifterna för resor vid daglig verksamhet. Foto: Urban Önell

Förslaget var att avgiften skulle vara densamma som Skånetrafiken tillämpar för arbetsresor inom färdtjänst. Avgiften blir då högre vid längre avstånd. Enligt förvaltningen skulle det innebära en medelkostnad för brukarna på 450 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kjell Göran Hansson hävdar dock att siffran är missvisande eftersom ett antal brukare skulle tvingas betala 850 kronor, ”pengar som oftast inte finns”. Han föreslår därför en enhetskostnad per enkelresa, vilket skulle minska risken att de brukare som har lite längre till sin dagliga verksamhet inte har råd att resa dit.

Nämndens andre vice ordförande Christer Welinder (S) säger att skrivelsen spelade in för begäran om återremiss.

– Vi vill ha ett utökat underlag för att besluta om de ekonomiska förutsättningarna, förklarar han.

Han konstaterar att det är viktigt att veta vad beslutet innebär ekonomiskt.

– Det är en ganska tung post i den enskildes ekonomi, säger han.

De avgifter som Kjell Göran Hansson presenterar i sin skrivelse avviker dessutom från den information som omsorgsnämnden fått. I omsorgsnämndens version är resorna dyrare på korta sträckor, 400 respektive 700 kronor, och billigare på de längsta medan FUB:s är billigare på de kortaste resorna, 385 kronor, och dyrare på de längsta, som högst 1 250 kronor. Kjell Göran Hansson utgår dock ifrån att de flesta av resenärerna får betala max 850 kronor.

Varken nämndens ordförande Karin Axelsson (M) eller omsorgschef Annika Andersson tycker att det är orättvist att den som har längre resväg till daglig verksamhet ska betala mer. Dessutom är det idag bara 56 personer som reser med kommunens bussar medan 81 personer använder kollektivtrafik, färdtjänst eller annat färdsätt.

Karin Axelsson ville utveckla valfriheten istället för att avveckla den. Foto: Urban Önell
Karin Axelsson (M) ansåg att förslaget var bra och genomarbetat som det var. Foto: Urban Önell

– Jag tycker att det är ett bra och genomarbetat förslag. Det borde vara lämpligt att följa den färdiga taxan för färdtjänst. Det kan vara stor skillnad på avgift på grund av avstånd, men det är samma för andra, säger Karin Axelsson.

Hon tycker att det blir märkligt med en enhetlig avgift för den som kanske bara åker två gånger per vecka.

Annika Andersson påpekar att likställighetsprincipen även kan leda till slutsatsen att denna grupp ska betala lika mycket som andra som har färdtjänst till arbetet.

Frågan om resorna ska ingå i det så kallade avgiftsutrymmet, ett slags högkostnadsskydd, är också med i diskussionen.

Bakom kravet på återremiss stod S, C, V och MP. Men V anser inte att resorna ska kosta något alls för den enskilde och röstade därför avslag på en annan del av förslaget, att resor som sker på annat sätt än via den upphandlade entreprenören ska bekostas av brukaren. Den punkten gick dock igenom och V reserverade sig.

Diskussionen om att samordna resorna för daglig verksamhet och skolskjutsarna fortsätter, men någon gemensam upphandling är inte aktuell just nu eftersom skolskjutsar nyligen är upphandlade.

– I förlängningen kan det bli aktuellt med gemensamma upphandlingar, säger Karin Axelsson..

Något slutdatum för när en ny utredning om resorna ska vara klar finns inte. Annika Andersson konstaterar att det nu är semestertider, men hoppas att det sedan kan bli beslut så snabbt som möjligt. Bussarna är nämligen gamla och slitna, några är nära körförbud. Det innebär nya kostnader för reparationer om upphandlingen drar ut på tiden.

– Men det viktigaste är arbetsmiljön för personalen som kör bussarna, säger Christer Welinder.

Det handlar om att undersköterskor, som inte är utbildade chaufförer, kör buss på en del av sin arbetstid. Omsorgsnämnden vill gärna komma ifrån det och istället låta personalen ägna sig helt åt vård och omsorg.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se