Gruppen-3a-328x120

Kommunen avråder från bad på grund av alger i Finjasjön

Kommunen avråder från bad på grund av alger i Finjasjön

Algblomning gör det nu olämpligt att bada i Finjasjön, både vid Björkviken och Mjölkalånga. Den bedömningen gjorde miljökontoret i samband med provtagning vid badplatserna tidigare i veckan och på torsdagen satte fritidskontoret upp skyltar som avråder från bad vid algblomning.

– Vi kommer att låta dem sitta uppe över sommaren för att slippa flytta dem fram och tillbaka. Men vi har inte den problematiken som i fjol när algerna samlades vid Björkvikens brygga, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Analysföretaget Regito, som tar prover i sjön för tekniska kontorets och Finjasjögruppens räkning, har dock noterat att blågröna alger blommat i sjön ända sedan i början av juni.

Algerna bildade en tjock sörja vid stranden i helgen.
Kommunen avråder från bad vid algblomning. I nuläget är blomningen dock inte så här kraftig (bilden är tagen vid Finjasjön vid ett tidigare tillfälle).

Miljökontoret provtar badsjöarna regelbundet under sommaren. Resultatet publiceras på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. För Finjasjöns del är det bara Björkviken och Mjölkalånga som besöks av inspektörerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björkvikens vatten kontrolleras var tredje vecka. Säsongens första prover den 7 juni var godkända ur bakteriesynpunkt och ingen algblomning noterades heller. Svar hade på fredagen inte kommit för de prover som togs vid Björkviken på tisdagen och Mjölkalånga på onsdagen. Det var då årets första badvattenanalys vid den mindre badplatsen i Mjölkalånga.

Regito har noterat en topp av blågröna alger i djuphålan utanför Björkviken, ungefär mitt i sjön, för cirka två veckor sedan. Enligt deras diagram över växtplanktons biomassa syntes mindre mängder blågröna alger redan under vecka 21, i slutet på maj. Vecka 23 sköt mängden i höjden och vecka 24 kom en topp innan förekomsten började minska.

– Vi räknar inte med att det ska bli så farligt med algblomningen i Björkviken i år, säger Sven-Inge Svensson.

Anledningen är främst att det inte finns någon brygga där algerna samlas och där fåglar förorenar, vilket miljökontoret gissade var orsaken till förra sensommarens problem med både alger och bakterier i Björkviken.

– Det hade förstås varit allra trevligast om det hade funnits en brygga, men det ska i så fall vara en riktig bra brygga. Näst bäst är att vara utan brygga, säger Sven-Inge Svensson.

Han hänvisar till att det på badplatser i Skyrup och vid Lursjön finns bryggor som vattnet kan strömma fritt under så att algerna inte ansamlas och även särskilda fågelbryggor så att badbryggan kan hållas ren.

Någon sådan hade fritidsnämnden inte pengar till i år, men i nästa års budget finns den med.

Sven-Inge Svensson berättar att siktdjupet vid Björkviken på tisdagen var hela 1,20 meter på tisdagen, trots algblomningen.

– Det är ändå bättre att varna en gång för mycket än  en gång för lite. Sjön har ju också en sådan historia att vi får räkna med återkommande algblomningar under överskådlig tid, säger Sven-Inge Svensson.

Han konstaterar att det under många år i rad förekommit lindrigare försommaralgblomning i Finjasjön. Stora mängder pollen som faller ner i vattnet kan vara en bidragande orsak till det.

Sven-Inge Svensson berättar att Regito noterat att det för närvarande inte rör sig om den värsta sortens blågröna alger, egentligen cyanobakterier, av arten Microsystis. Istället är det bland annat Anaebena, som ser ut som skäggstubb i vattnet.

Även Anaebena  kan dock bilda gift, enligt Folkhälsomyndighetens hemsida. Blågröna alger kan bilda tre slags gift: nervtoxin, levertoxin och tarmtoxin. Symptom kan uppstå efter bad eller förtäring av vatten eller fisk från sjöar med algblomning. Det har hänt att hundar avlidit efter att ha druckit av vatten med kraftig algblomning.

Miljökontoret analyserar inte vilka arter algerna tillhör utan bedömer bara om algblomning förekommer eller ej.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se