logga-ligg-tjock

Kommunanställda till Almedalen för ”omvärldsbevakning”

Kommunanställda till Almedalen för ”omvärldsbevakning”

Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsdebatt, bilden från Stefan Löfvéns tal 2015. Foto: Marcus Johnson, Leanderfotograf
Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsdebatt, bilden från Stefan Löfvéns tal 2015. I år medverkar han inte i Almedalsveckan, istället valde han att åka till politikerveckan i Järva, ett så kallat utsatt område, eftersom han ville ”träffa folk som aldrig skulle besöka en politikervecka”. Foto: Marcus Johnson, Leanderfotograf

Nio personer från Hässleholms kommun reser i år till Almedalsveckan. Det visar Frilagts förfrågan till samtliga kommunala förvaltningar.

Tre av dem har inget annat uppdrag än så kallad omvärldsbevakning och nätverkande. Övriga medverkar i seminarier eller har möten inbokade, vissa i kombination med omvärldsbevakning.

Flest deltagare, sju personer inklusive kommunalråden Pär Palmgren (M) och Lena Wallentheim (S), kommer från kommunledningskontoret. Kostnaden för resor och boende för sex av dem beräknas till drygt 60 000 kronor. Folkhälsostrateg Vidar Albinsson får, liksom miljöchef Sven-Inge Svensson, resa och boende betalda av arrangörer.

Ludvig Einarsson, t v, och Mattis Kristoffersson ledde EU-grundkursen som hölls på Norra Station.
Ludvig Einarsson, som arbetar med EU-frågor på kommunen, ska resa till Almedalen för att omvärlds-   bevaka. Foto: Lotta Persson

Almedalen är en park i centrala Visby där Olof Palme, som hade sommarhus på Gotland, 1968 höll tal från ett lastbilsflak. Det blev starten på politikerveckan, numera Almedalsveckan.

Enligt Almedalsveckans hemsida är arrangemanget den 2-9 juli Sveriges största politiska mötesplats för debatt om samhällsfrågor. Alla är välkomna och ordet är fritt. Arrangörer är riksdagspartierna.

Två personer från Hässleholm kommunledningskontoret reser till Almedalsveckan i Visby för att ägna sig åt omvärldsbevakning. Båda arbetar med EU-frågor i kommunen, Ludvig Einarsson för Europa Direkt och Tommy Bengtsson för EU-kontor Skåne Nordost. Bengtsson har förutom omvärldsbevakning i uppdrag att nätverka.

Även Yrkeshögskola Syds rektor Tony Helm reser till Gotland för att omvärldsbevaka och knyta kontakter, med syftet att marknadsföra skolan och lobba för dess framtida överlevnad. Inför hösten fick skolan avslag på alla sina utbildningsansökningar.

– Inte minst behöver vi omvärldsbevaka och vara uppdaterade på vad som händer i samhället, vår omgivning och se nya trender, skriver Karina Hansson, förvaltningschef för arbetsmarknad- och kompetensutveckling, i ett mejl till Frilagt.

Enligt Sveriges kommuners och landstings, SKL:s, hemsida innebär omvärldsbevakning ”organisationers spaning och analys av händelser och trender som påverkar förutsättningarna att leda och styra”. Metoderna för detta varierar stort, enligt SKL som har publicerat ett material som kan vara till hjälp i diskussionerna om ”trender, drivkrafter och utmaningar”.

Pär Palmgren ville se åtgärder.
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) medverkar i seminarier och möten om bland annat höghastighetstågen. Foto: Berit Önell

Pär Palmgrens och Lena Wallentheims deltagande i Almedalsveckan har två huvudsyften. Det ena är Sverigeförhandlingen angående höghastighetsjärnvägen.

Det andra är att de ska medverka i Öresundshuset där Skåne Nordost-kommunerna i år för första gången är medarrangörer i tre seminarier. Två av dessa blir möjliga att se i direktsändning från Almedalsveckan. Ämnena rör utbildning, innovation och ungt entreprenörskap.

Palmgren och Wallentheim har också möten inbokade med bland andra Stenvalvet, Fastighetsägarna, SJ, Järnhusen och Ikea.

– Det handlar om viktiga frågor för Hässleholms kommun där vi får lyssna och träffa parter som vi senare ska tala med, säger Lena Wallentheim.

Särskilt frågorna om järnvägsutbyggnaden ser hon som angelägna.

– Vi har ju en mer direkt koppling till den fortsatta utvecklingen när Hässleholm nu är utpekad som stationsort, säger hon.

Lena Wallentheim S)
-Det handlar om viktiga frågor för Hässleholm, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Kommunchef Bengt-Arne Persson deltar i Skåne Nordost-arrangemangen och Sverigeförhandlingen. I övrigt är även hans uppdrag omvärldsbevakning och nätverkande.

Tillväxtchef Mikael Kipowski ska också delta i Skåne Nordosts verksamhet samt ägna sig åt omvärldsbevakning.

Folkhälsostrateg Vidar Albinsson reser till Almedalen i samarbete med Yrkesföreningarna mot tobak och Föreningen psykologer mot tobak som bekostar resa och logi. Han genomför ett seminarium på temat ”Skolgården – ett rökfritt område?” och medverkar eller stödjer övriga seminarier som Yrkesföreningarna mot tobak genomför.

Han har också omvärldsbevakning och nätverk inom området folkhälsa och social hållbarhet i sitt uppdrag. Det innebär bland annat att han bevakar organisationen CAN:s presentation och dialog kring nya siffror om skolelevers drogvanor, NSG:s rapport om ungas attityder till tobak och Agenda 2030-delegationens diskussion om en ny handlingsplan.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson får resan betald av arrangörerna till de seminarier han medverkar i. Foto: Berit Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson berättar för Frilagt att han reser till Almedalen för första gången. Han ska medverka dels i ett rundabordssamtal om att skapa en ”Effektiv, enhetlig och kvalitativ framtida miljötillsyn i Sverige” på onsdagen och dels ett Vattenforum med ”Globala, nationella och lokala perspektiv” på tisdagen. Han får sin resa betald av Föreningen kommunala miljöchefer och boendet av arrangörerna till de seminarier han medverkar i, VA-branschens organisation Svenskt vatten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Siwi, Swedish water house.

Kostnaden för resor och boende för de fem tjänstemännen på kommunledningskontoret beräknas till totalt 27 788 kronor inklusive moms. För politikerna Pär Palmgren och Lena Wallentheim väntas kostnaderna landa på 26 292 kronor. För Tony Helm kostar vistelsen 7 310 kronor. Sammanlagt blir kostnaden för kommunen därmed 61 390 kronor för resor och boende under Almedalsveckan. Mat och eventuella andra omkostnader tillkommer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se