Gruppen-3a-328x120

”Haverikommission” efter larmrapport om Finjasjön Massförekomst av ny okänd alg

”Haverikommission” efter larmrapport om Finjasjön Massförekomst av ny okänd alg

    Algblomningarna har varit både tidigare och kraftigare än vanligt i sommar. En ny alg oroar och Finjasjögruppen kallar till krismöte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Finjasjöns tillstånd är alarmerande. En ny och okänd algart har på kort tid massförökat sig och orsakat en slemmig påväxt på bottnar och vattenväxter. Siktdjupet har minskat drastiskt. Analysföretaget Regito slog i slutet på förra veckan larm till kommunens Finjasjögrupp och föreslog en ”haverikommission”. Därför har gruppens ordförande Gunnar Swärdh kallat till samling vid sjön redan på onsdag, mitt i semestrarna.

Miljöchef Sven-Inge Svensson konstaterar att sjön är i obalans och funderar på om det kan ha samband med förhöjda ammoniumhalter och smutsvattensvamp vid Sjörröd i vintras.

Finjasjöns status har hastigt försämrats och är nu mer eller mindre katastrofal, enligt analysföretaget Regito.

Trots ganska svala temperaturer, en hel del regn och stabilt vattenstånd hittills i sommar har algblomningarna varit ovanligt tidiga och kraftiga i hela sjön.

Regito, som på Finjasjögruppens uppdrag tar regelbundna vattenprover i sjön, skriver i sin larmrapport att sjöns status försämrats ”oerhört snabbt”.

– Utvecklingen är mer eller mindre katastrofal och bryter mot vad som förväntats, skriver Heléne Annadotter och Johan Forssblad.

Från det bästa siktdjupet sedan 2009 i slutet på maj, vecka 21, på hela 4,2 meter skedde en anmärkningsvärd försämring. På bara tre veckor minskade siktdjupet till 1,4 meter. Därefter fortsatte den negativa utvecklingen. Under veckorna 26-28 uppmättes siktdjup på bara 0,72-0,81 meter. Så dåliga siktdjup har knappt registrerats något tidigare år under dessa juliveckor.

Kraftiga algblomningar har också lett till avrådan från bad vid Björkviken och även sjöns övriga stränder har drabbats. Enligt Regitos observationer syntes i onsdags, den 19 juli, totalt yttäckande målarfärgsliknande alger vid Mjölkalångabadet, Guldkusten och Björkviken. Algtäcket sträckte sig mellan 5 och 20 meter ut från stränderna.

Vid Djuphålan mitt i sjön, där Regito brukar ta prover, var algerna inte yttäckande, men verkade finnas på alla djup ända ner till bottnen.

– Uppskattningsvis 10 000 för blotta ögat synliga algpartiklar per liter av allt från liten sandkornsstorlek till havregrynsstorlek, skriver Regito.

Den nya algen sprider sig i hela vattenmassan, inte bara på ytan.

Enligt mätningarna har mängden biomassa i sjön ökat markant, när det gäller blågröna alger fyrdubblats jämfört med förra året.

Den nya algen, som inte tidigare förekommit i Finjasjön, heter Aphanizomenon yezoense. Den orsakar anmärkningsvärd påväxt på bottnar och vattenväxter, men också igensättning av fiskenät. Den syns som små gröna prickar i vattnet.

Algen är inte vanligt förekommande och det finns inte mycket kunskap om den. 1992 massutvecklades den dock i Luhrsjön.

Den tillhör de blågröna algerna som egentligen är bakterier, cyanobakterier, varav en del är giftiga.

– Vi förespråkar starkt att en ”haverikommission” med lämpliga personer från Finjasjögruppen sammanträffas för att diskutera situationen ganska snart och definitivt före Finjasjögruppens möte i september medan det fortfarande går att göra relevanta undersökningar och folk har färska minnesbilder, skriver Regito.

Gunnar Swärdh tycker att det är lika bra att så fort som möjligt samla gruppen.

– Något regelrätt möte är det inte direkt eftersom de flesta medlemmar i gruppen har semester, men jag tyckte det kunde vara bra att de som hade möjlighet träffades för att gemensamt bilda sig en uppfattning på plats om de nya problemen som uppstått så att vi kan diskutera det vid kommande möten. Sjön uppträder ju inte alls som förväntat och en ny alg som vi inte vet mycket om finns tydligen i hela vattenmassan, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Tongångarna ligger mycket långt ifrån de vanligtvis väldigt positiva omdömena om sjöns status som brukar komma från Finjasjögruppen och Regito. Även Regitos limnologiska årsrapport för 2016 visade dock att sjön på flera sätt mådde betydligt sämre än 2015 med bland annat 56 procent högre fosforhalt vid bottnarna, dödligt låg syrgashalt vid flera tillfällen och tydligt försämrat siktdjup.

Den nya algen ger slemmiga påväxter på bottnarna . Vid Sjörröd har det dock varit slemmigt länge, bilden är därifrån.

Kraftiga algblomningar under längre tid, slemmiga påväxter, bubblande bottnar med mera har också under flera år rapporterats från Sjörrödsviken och kring Maglekärrsbäckens utlopp, där reningsverket har sitt utsläpp. Men i denna del av sjön tar Regito normalt inga prover och miljökontoret tar inte heller badvattenprover eftersom den officiella badplatsen stängts.

Sven-Inge Svensson ser ingen tydlig förklaring till varför den nya algen plötsligt fått ökat utrymme i Finjasjön.

– Det kan ju bero på att förutsättningarna inte längre är lika gynnsamma för Microsystis, den alg

som tidigare dominerade, säger han.

Förhöjd ammoniumhalt och smutsvattensvamp i stora mängder är oroande signaler.

– Vi får verkligen fundera vidare på det här, säger Sven-Inge Svensson.

De som ingår i Finjasjögruppen och kallats till ”haverikommission” är, förutom Gunnar Swärdh och Regito: Per Nilsson och Mats Svensson från tekniska förvaltningen, miljöchef Sven-Inge Svensson, kommunekolog Lars-Erik Williams, Arne Dahsltröm (KD) och Lars Olsson (C) från tekniska nämnden, Per-Åke Nilsson och Liselotte Stålhandske från Hässleholms vatten, Tommy Bengtsson från Hibab, Sara Svärd från Hässleholm Miljö samt Mats Bengtsson och Gunnar Persson från Finjasjöns Fiskevårdsförening.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se