Gruppen-3a-328x120

Barnekows advokat fick byggnadsnämnden att lova att inte avskriva Sjörröds gård

Barnekows advokat fick byggnadsnämnden att lova att inte avskriva Sjörröds gård

Johan Barnekow och hans advokat hotade med skadestånd om byggnadsnämnden avskrev ansökan om att få bygga bostäder på Sjörröds gård. Därför lovade politikerna att inte avskriva eller avslå ansökan. Det skedde i början på detta år, innan de rödgröna avgick och då socialdemokraten Leif Nilsson var ordförande i byggnadsnämnden.

– Barnekow hade lagt ut en massa pengar på ärendet. Om vi avskrev det skulle han förlora alla pengarna, säger Leif Nilsson till Frilagt.

Han tillbakavisar dock anklagelsen från nye ordföranden Kenny Hansson (M) om att de rödgröna skulle ha varit drivande i att tidigare vice ordföranden i byggnadsnämnden Johan Barnekow (M) skulle få bebygga Sjörröds gård.

Intrigen tätnar efter Frilagts avslöjanden om undantagen från skyddsavstånden kring reningsverket, som gynnar vissa och missgynnar andra, och planchef Gertrud Richters osanna påstående om länsstyrelsens godkännande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Moderaternas beslut att inte gå med på undantag för Sjörröds gård fick Kenny Hansson att byta fot. Han försvarar inte längre Barnekowaffären utan vill lägga skulden på de rödgröna. Dock var det borgerlig kommunledning när planuppdraget för Sjörröds gård inleddes 2012.

Leif Nilsson har suttit i byggnadsnämnden hela tiden. Han tror inte att Barnekow visste i förväg att kommunen kunde tänka sig bostadsbebyggelse på Sjörröds gård och på det sättet utnyttjade sin ställning.

Han tyckte att det var lämpligt.

– Det var ju byggt runt omkring området. Men när Barnekow köpte det skulle han inte bygga utan bevara det. Vad som var märkligt var också att kommunen inte köpte det istället för Barnekow, säger Leif Nilsson.

Han berättar att byggnadsnämnden i vintras hade för avsikt att avskriva Johan Barnekows ansökan.

– Då protesterade Barnekow. Han tyckte att han hade fått besked för sent och fick mer tid. Han träffade oss i nämnden och vi diskuterade att han kunde bygga lägre hus.

Sedan återkom Barnekow med konsult och advokat. Efter hot om skadestånd tog dialogen en ny vändning.

– Vi klargjorde att vi inte skulle avskriva eller avslå ärendet, säger Leif Nilsson.

Men fanns det någon grund för att ni skulle ställas till ansvar om han inte fick bygga?

– Förmodligen kan han inte ställa några krav, men vi var inte säkra på det, säger Leif Nilsson.

Enligt Leif Nilsson beror diskussionerna om undantag på att det under åren varit många bud om skyddsavstånden, inte minst för att Hassellunden byggdes bara 600 meter från reningsverket. Han säger att det resonerats om att en ny utredning skulle göras, men fortfarande finns bara Rambölls som rekommenderar 1 000 meters yttre skyddsavstånd.

– Som jag ser det är det inte bra med undantag, men det kan behövas, säger han.

När det gäller det inre skyddsavståndet på 300 meter, där förslaget är att tvångsinlösa två hus och undanta fem, ser han ett sådant behov.

– Det är svårt att riva befintliga hus, men två hus är jättenära reningsverket. Det är också skillnad på de husen och de vid Ormanäsvägen. Där är det stora villor som är byggda för länge sedan, säger han.

Hur ska du motivera för skattebetalarna att de ska bekosta en vall med vintergröna växter för att skydda de stora villorna som undantas medan de två husen som ligger närmare, men naturligt har mer skydd av vegetation och topografi, ska tvångsinlösas och rivas?

– Vi måste dra gränsen någonstans, säger Leif Nilsson.

Han säger att de rödgröna inte har varit drivande i något av undantagen.

– Nej, det har vi inte. Det har inte funnits någon oenighet. De andra har varit lika drivande. I synnerhet i styrgruppen har Pär varit drivande i att det ska vara korta skyddsavstånd för att bostäder ska kunna byggas, så att vi inte lägger en död hand över området, säger han.

Han minns dock inte att Pär Palmgren har talat särskilt för Sjörröds gård, utan mer allmänt om bostadsbyggande.

Leif Nilsson vill inte säga hur han kommer att ställa sig när förslaget om att dra tillbaka planuppdraget för Sjörröds gård inom kort kommer upp i byggnadsnämnden.

– Det vill jag inte spekulera i. Jag måste prata med min grupp, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se