Gruppen-3a-328x120

Moderaterna säger nej till undantag för Sjörröds gård Kenny Hansson backar Personalärende om Gertrud Richter

Moderaterna säger nej till undantag för Sjörröds gård Kenny Hansson backar Personalärende om Gertrud Richter

Turerna kring reningsverkets skyddsavstånd tar nya vändningar. Nu säger Moderaterna nej till undantag för Sjörröds gård, Gertrud Richters lögn om att länsstyrelsen godkänt undantagen har blivit ett  personalärende och hemliga handlingar lämnas ut till styrgruppen. Foto: Berit Önell

Moderaterna säger nu nej till att ge partikamraten Johan Barnekow undantag från skyddsavståndet på 1 000 meter kring reningsverket för att bygga bostäder på Sjörröds gård.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson hade en annan uppfattning, men har ändrat sig och accepterat beslutet i partiets fullmäktigegrupp och anklagar de rödgröna för att ha varit drivande i att skapa undantag. Han har redan gett stadsbyggnadschefen Jan Karlsson i uppdrag att skriva fram ett ärende om att dra tillbaka planuppdraget för Sjörröds gård.

Han har också initierat ett personalärende om planchef Gertrud Richter efter att ha hört Frilagts inspelning med hennes lögn om att länsstyrelsen skulle ha sanktionerat undantagen från skyddsavstånden.

Underlag och kartor, som skulle vara hemliga för politikerna tills i oktober, har nu skickats ut till alla i styrgruppen för den fördjupade översiktsplanen, där skyddsavstånden ingår.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) backar om undantaget för Sjörröds gård efter beslut i Moderaternas fullmäktigegrupp.

Moderaternas beslut om 1 000-metersavståndet fattades i partiets fullmäktigegrupp som förstärkts med ytterligare några tongivande medlemmar på onsdagskvällen. Det var alltså bara ett par timmar efter att Kenny Hansson på byggnadsnämndens presskonferens deklarerat att han och nämnden stod bakom planchef Gertrud Richters ambition att bygga bostäder på Sjörröds gård, trots förslaget till skyddsavstånd med förbud mot nya bostadsområden och trots länsstyrelsens invändningar. Han sa då att ett planuppdrag från byggnadsnämnden 2012 stod fast.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han uttalade också sitt förtroende för Gertrud Richter, trots Frilagts avslöjande om att hon sagt att länsstyrelsen godkänt undantagen från skyddsavstånden, vilket länsstyrelsen dementerade.

– Om hon ljuger är det allvarligt. Fram tills det är bevisat litar jag på henne, sa Kenny Hansson då.

Men även enligt minnesanteckningarna från ett möte med styrgruppen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen, där skyddssavstånden ingår, meddelar Richter att undantagen ”stämts av” med länsstyrelsen.

Nu har Frilagts publicerade inspelning fått Kenny Hansson att ändra sig. Själv säger han att han ville ha ”mer kött på benen”.

– Jag har sagt till förvaltningen att nu är det här en personalfråga. Jag står fast vid det jag sagt tidigare, att jag tycker att det är allvarligt om hon far med osanning. Nu är det upp till förvaltningschefen. Vi har hört att hon sagt just de orden på klippet och då tycker jag att förvaltningen måste titta på hur de ska fortsätta med detta, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

M-ledaren och kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren berättar att det fanns personer i fullmäktigegruppen som hade annan uppfattning om Sjörröds gård. Bland dem fanns Kenny Hansson. Men det blev ett klart besked.

– Jag avkrävde gruppen ett svar på vad vårt partis hållning ska vara. Det blev att 1 000 meter ska gälla, utan undantag, säger Pär Palmgren.

Han konstaterar att Kenny Hansson därmed får ändra sig.

– Han accepterade det. Det här beslutet måste följas i de nämnder och bolag där vi är representerade, säger Palmgren.

– Det är viktigt att vi företräder en enad linje utåt i detta. Är det någon som inte gillar det får vederbörande hitta på något annat, säger Pär Palmgren.

Han säger åter att han uppfattat diskussionen hittills som en fråga om ifall det ska vara ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter eller inte.

– När vi väl har satt ner foten och har att ta stsällning till eventuell nybyggnad inom det här området – då säger vi nej, förklarar han.

Hur frågan ska drivas vidare i byggnadsnämnden kan han inte svara exakt på.

– De ska hantera det här och jag förväntar mig att de försöker stoppa byggplanerna, säger han.

Moderaterna tog inte ställning när det gäller det inre skyddsavståndet på 300 meter där Gertrud Richter vill ha bort befintliga bostäder, men göra undantag för fem fastigheter och tvångsinlösa två för att riva dem.

– Det vi hann med nu var 1 000-metersdiskussionen, säger Pär Palmgren.

Han säger dock som han sagt tidigare, att det är ännu mer orimligt att göra undantag inom 300 meter än inom 1 000 meter från reningsverket.

– Vi får diskutera det vidare, säger han.

Han har inte själv hunnit höra Frilagts inspelningar med Gertrud Richter, men berättar att han på torsdagen fick ett sms från Kenny Hansson om vad Richter säger där.

– Men jag får ju lita på Frilagts uppgifter i vilket fall, säger han.

Vad Gertrud Richters lögn eventuellt får för följder säger han sig inte kunna svara på.

Pär Palmgren höll inte heller med Kenny Hansson om att politikerna inte behöver ytterligare insyn innan utställningsmaterialet för den fördjupade översiktsplanen är klart. Han begärde att få ut underlaget och nu har alla ledamöterna i styrgruppen fått det.

Barnekows fastighet Sjörröds gård har haft prioritet 2 i planarbetet och är orange på kartan.

– Jag tycker att det är självklart att vi ska få se det, framförallt kartan. Jag vill se helheten. Om man vill underlätta tillvaron är det ju också bäst att se till att förankra förslagen istället för att få ändringar fem i tolv, säger han.

Kenny Hansson säger till Frilagt att han tyckte att Sjörröds gård var ett bra undantag, men menar att han inte tvingades backa utan själv ändrade sig under mötet.

– Jag köpte resonemanget. Det är bättre att vi håller fast vid 1 000 meter. Vi behöver skyddsavstånd kring reningsverket. Jag förstod också att det är det bästa för kommunen, säger han.

Han har även insett att det kan bli billigare för kommunen att stoppa planarbetet för Sjörröds gård nu än att det stoppas i efterhand.

– Då kan personalen få göra om arbete, de har annat att göra, säger han.

Du sa något helt annat vid presskonferensen i onsdags, då tyckte du att ni skulle driva det vidare och låta länsstyrelsen riva upp detaljplanen i efterhand?

– Ja, men jag har egentligen inte sagt vad jag själv tycker där, utan vad nämnden tycker. Mitt uppdrag som ordförande har varit att driva det som nämnden beslutat – fram tills i onsdags, säger han.

Han vill redan vid nästa sammanträde föreslå byggnadsnämnden att dra tillbaka planuppdraget för Sjörröds gård och också att undantaget ska tas bort ur förslaget till fördjupad översiktsplan.

Men han tror att det blir svårt att få byggnadsnämnden med sig.

– Jag kan inte göra det själv utan det måste vara nämnden. De rödgröna har varit väldigt drivande i att de vill ha undantag, säger han.

Varför är det så viktigt?

– Jag vet inte, men jag förstår det som att det är ett område de vill bebygga och att det har samband med exploateringen av garnisonen. Men säger vi att vi ska ha ett 1 000 meters skyddsavstånd och det behövs för reningsverket, särskilt när vi får en ökad befolkning, så får vi stå för det. Det blir dyrare att bygga om reningsverket och svårt att hitta en ny plats för det om det skulle behövas, säger han.

Kenny Hansson säger att om Moderaterna inte får igenom ett stopp för Sjörröds gård nu kommer de att lämna in kravet som sina synpunkter vid utställningen.

När det gäller det inre skyddsavståndet på 300 meter vill han nu veta vilka fastigheter som är berörda innan han uttalar sig.

– Jag tänker titta på det också, säger han.

I helgen ska han sätta sig in i det utskickade underlaget, som han i onsdags inte tyckte sig behöva.

– Har vi en styrgrupp måste den också få vara med och styra, säger han nu.

Han hoppas, till skillnad från Gertrud Richter, att det kommer in många synpunkter vid utställningen.

– Jag är politiker och vill lyssna på vad medborgarna tycker, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se