torsjö live

Ruter beklagar oklarhet om rivning av villor och erbjuder Karlsson ersättning Karlsson angriper kommunalråd

Ruter beklagar oklarhet om rivning av villor och erbjuder Karlsson ersättning Karlsson angriper kommunalråd

Kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter beklagar i ett mejl till K-Fastigheter protesterna mot planerna på att riva de gamla lärarvillorna på Åkaregatan vid Hembygdsparken.

Han syftar främst på uttalandet från kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgrens (M) om att villorna bör bevaras, något som partiet nu också ställt sig bakom.

– Utgången är tyvärr numer osäker, skriver Ruter till Karlsson.

Han förklarar att kommunen kan tänka sig att stå för merkostnader för kompletterande ritningar som begärts inför beslutet om att bygga flerfamiljshus på platsen.

Jacob Karlsson är kritisk till kommunens ”velande”.

– Nu får det vara slut på lekstugan, skriver han i ett mejl till kommunalråden Pär Palmgren och Lena Wallentheim (S).

Den välkända Parkvillan, byggd kring 1920 som lärarbostad, är ett av de rivningshotade husen.

Inga politiska beslut hade fattats innan tjänstemännen i februari satte igång markanvisningstävlingen om byggnation på de två fastigheterna vid Hembygdsparken. Det har de också rätt att göra enligt gällande delegation. Men det blev protester när de långt gångna planerna på att riva de nästan 100 år gamla villorna för ett par veckor sedan blev kända för allmänheten, Västra Göinge Hembygdsförening och politiker som inte deltagit i så kallade dialogmöten med tjänstemännen.

Den 16 augusti skriver Jacob Karlsson i ett mejl till Jakob Ruter att han läst i tidningen att Pär Palmgren börjat få ”kalla fötter” och undrar om det finns anledning att oroa sig. Då är en arkitektfirma i full gång med att på kommunens uppdrag revidera K-fastigheters förslag som redan informellt utsetts till vinnare av markanvisningstävlingen.

– Vi vill ju inte gärna stå dyra arkitektkostnader om det är risk att man backar, skriver Karlsson.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Foto: Berit Önell

Ruter svarar att ärendet efter att det fått massmedial uppmärksamhet också diskuterats politiskt och att det finns en hel del åsikter och meningsskiljaktigheter.

– Exakt var de olika partierna står vet vi inte förrän ärendet kommer upp för beslut, skriver Jakob Ruter.

Han uppmanar K-fastigheter att rita färdigt på förslaget med förhoppning om ett beslut i tekniska nämndens arbetsutskott den 12 september, men betonar att det inte är säkert att det kommer upp då

– Då vi bett er att rita på detta utöver vad som ingår i tävlingen, kan vi tänka oss att stå för dessa merkostnader, skriver Ruter.

Något belopp är inte preciserat.

Risk näringslivsaktörer skräms iväg

Samma dag skriver Jacob Karlsson till Pär Palmgren och Lena Wallentheim.

– Vi har deltagit i flertalet markanvisningstävlingar runt om i Sverige och aldrig tidigare varit med om att man i efterhand börjat överväga andra alternativ, skriver han.

Han förklarar att han anser att eventuella tvivel om villorna ska stå kvar eller ej skulle ha utvärderats före markanvisningstävlingen.

– Risken är att ni totalt skrämmer iväg nya näringslivsaktörer genom velande och oförmåga att backa upp era tjänstemän och tagna beslut, skriver Jacob Karlsson.

Han tycker att det verkar vara jobbigt att vara tjänsteman inom kommunen i Hässleholm ”om man från sin arbetsgivare får olika direktiv baserat på röstfiske genom att plocka lågt hängande frukt”.

Inte förankrat hos M

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Pär Palmgren svarar Jacob Karlsson den 17 augusti och förklarar att han inte delar uppfattningen om lekstuga, röstfiske och lågt hängande frukt.

– I Moderaterna hade vi möte igår (onsdag) och konstaterade att vi först helt nyligen ställts inför det faktum att villorna är rivningshotade. Ingen av oss kände till markanvisningen, skriver han.

Han håller dock med Karlsson om att eventuella tveksamheter skulle klarats ut före markanvisningen.

Jacob Karlsson svarar ytterligare en gång och berättar då bland annat att K-fastigheter föreslagit exploateringskontoret att behålla en av de båda villorna, men fått till svar att det var förankrat politiskt att båda skulle rivas till förmån för fler bostäder.

– Det är möjligt att det var politiskt förankrat, men inte hos oss, svarar Palmgren som förmodar att ärendet inleddes innan de rödgröna avgick i mars.

Ingen politisk behandling av ärendet har dock skett, mer än informellt.

Protesterar 70 år för sent?

Lars Olsson (C), andre vice ordförande i tekniska nämnden, till vänster, och Arne Dahlström (KD), ordförande, har varit med i dialogen om parkvillorna. Olsson tycker att de som protesterar är för sent ute. Foto: Berit Önell

Enligt Lars Olsson (C ), tekniska nämndens tidigare ordförande, idag andre vcie ordförande, följer förslaget att riva villorna och bygga flerfamiljshus detaljplanen.

– Eftersom det finns en plan som säger att det ska vara boningshus där, så är det så, säger han.

Men det är väl boningshus nu?

– Ja, men det är inte så som det är planerat i detaljplanen, säger han.

Detaljplanen från 1947 säger att det ska vara bostäder i maximalt två våningar på båda fastigheterna.

Olsson tycker i och för sig att politikerna ska kunna backa, men att de som protesterar är sent ute.

– Problemet är att man inte är vaken från början, säger han.

Argumentationen om att protesterna skulle ha kommit tidigare, i samband med att detaljplanen antogs, känns igen från striden om musikpaviljongen. Den stora skillnaden är att ”från början” denna gång är för 70 år sedan, vilket innebär att få nu levande personer kan ha haft möjlighet att protestera när detaljplanen antogs.

Kan komma upp i fullmäktige på måndag

– Tramsigt, säger Pär Palmgren om Olssons inställning.

Han tycker att det, särskilt med paviljongen i minnet, krävs lite mer ”fingertoppskänsla”.

– Det här är äldre hus och det är uppenbart att folk kommer att reagera, de ser inte ut som rivningskåkar och betraktas i alla fall som värdefulla. Hur svårt kan det vara? Berätta för kommunstyrelsens arbetsutskott i ett tidigt skede, säger han.

Finns det anledning att förtydliga något i riktlinjerna för markanvisning och exploatering (som ska behandlas i kommunfullmäktige på måndag)?

– Ja, det kunde gott stå något där om detta, säger Pär Palmgren.

Han tycker inte heller att det verkar rätt att kommunen ska stå för K-fastigheters kostnader.

– Jag vet inte vad som är brukligt, men enligt tävlingsreglerna ska företagen stå för sina kostnader, säger han.

Han tycker nu att det är dags att lyssna av hur övriga partier ser på saken.

– Vi får klara ut det här. Det är bättre att undvika fallgroparna i förväg än att ränna rätt in i hindren, säger han.

Pär Palmgren vill ha ett resonemang om hur liknande situationer ska undvikas i framtiden.

– Ska vi till exempel ta upp alla förslag om rivning av hus som är byggda före 1950 i kommunstyrelsens arbetsutskott?

Han är inte heller avvisande till en inventering av värdefulla kulturmiljöer i kommunen.

Dålig kommunikation mellan politikerna?

Jakob Ruter säger att det är politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott och byggnadsnämndens presidium som varit med på dialogmötena och ”önskat köra”.

Han tycker att politikerna får dela med sig till varandra i partierna.

– Om de vi träffar säger ja kör vi ju vidare. Problemet verkar vara kommunikationen mellan politikerna, säger han.

Han säger sig ha trott att alla var överens politiskt.

Att lyfta ärenden av det här slaget till kommunstyrelsens arbetsutskott är inget som tjänstemännen tar initiativ till.

– Om de vill att vi ska utgå från andra delegationer får de säga det, annars följer vi de som gäller. Allt annat skulle bli jättekonstigt, säger Jakob Ruter.

Berit Önell
Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se