Gruppen-3a-328x120

Nej till att tvinga boende att flytta från Högalidshemmet

Nej till att tvinga boende att flytta från Högalidshemmet

Förslaget till omsorgsnämndens sammanträde var att avveckla avdelning sex på Högalidshemmet i Hässleholm och att flytta de äldre till andra avdelningar eller enheter. Politikerna beslöt dock enhälligt att ingen ska tvingas att flytta från avdelningen.

– De som idag bor där kommer att få bo kvar om de vill, säger nämndens ordförande Karin Axelsson (M).

Något beslut om avveckling blev det inte heller, däremot att tjänstemännen skyndsamt ska återkomma om förslag kring framtida användning av avdelningen. Det innebär i praktiken att den på sikt ska omvandlas från vanligt särskilt boende till för lokalerna i två våningar mer lämplig verksameht, exempelvis växelvård och korttidsplatser.

De som idag bor på avdelning sex på Högalidshemmet får bo kvar så länge de vill. Men tjänstemännen ska utreda annan framtida verksamhet som passar bättre i lokalerna.

Inflyttningsstopp rådet redan på avdelningen sedan i april. Det beslöt omsorgsnämnden om efter att en medarbetare på avdelningen skrivit ett öppet brev till politiker i kommunen och framfört att minst tre personer till behövde anställas på avdelningen för att arbetsmiljö och värdegrund skulle upprätthållas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Problemet är alltså att avdelningen är på två plan och att det därför behövs mer personal. Idag används bara det ena planet med sex boende och personaltätheten är därmed högre per boende än på övriga enheter.

Inflyttningsstoppet består nu medan den framtida användningen utreds. Ett tidigare beslut om att bygga om till två demensavdelningar med högre bemanning är inte längre aktuellt.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

– Vi har inte tagit ställning till mer än en utredning, men det kan bli annan särskilt vårdkrävande verksamhet eller växelvård. Om lokalerna kräver mer personal är det bättre att ha något som ändå kräver mer personal, säger Karin Axelsson.

Omsorgschef Annika Andersson betonar att det är de boendes behov som ska styra bemanningen, inte lokalernas utformning. Därför är det inte aktuellt att ha en högre bemanning för en ”vanlig” särskilt boende-avdelning. Behovet av dessa platser har också minskat den senaste tiden medan det finns behov av fler platser i växelvård och korttidsboende.

– Växelvård finns bara på Lyckåsa i Bjärnum idag. Om vi plockar bort några därifrån kan vi ha fler korttidsplatser och slippa i perioder köpa sådana i andra kommuner, säger Annika Andersson.

Hon har också tankar på att hemtjänstpersonal kunde hjälpa de boende i växelvården. Den vården handlar mycket om att avlasta anhöriga och vårdbehovet tillgodoses i vanliga fall av hemtjänst.

– Vi måste tillgodose både god kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Annika Andersson.

Det finns en risk att fler platser i särskilt boende behöver köpas privat.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

– Det är kanske klokare, en del önskar också särskilt att få plats på de privata boendena i vår kommun, säger Annika Andersson.

När det gäller särskilt boende kommer behovet av platser att öka mycket inom de närmaste åren, cirka tio platser per år. 2016 tillkom dock 16 nya platser på Linnégläntan i Hässleholm.

Den 31 juli stod 42 personer i kö till äldreboende i kommunen.

– En del av dem har tackat nej för att de hellre vill bo på annat hem än det de blir erbjudna eller inte är redo att flytta. Nuv arande kö är ganska lagom, i regel kan ingen flytta in samma dag som en plats blir ledig. Tidigare har vi haft över 90 i kö, då är det värre, säger Annika Andersson.

Ulrika Widmark (FV), ersättare i omsorgsnämnden, tyckte att alla äldreboendeplatserna på Högalidshemmets avdelning sex skulle få vara kvar och lämnade en protokollsanteckning.

– Äldre står i kö för att få boende. Det enda redovisade omsorgsnämnden fått sig till del är en avveckling av aktuella avdelning. Det är långt ifrån en långsiktig plan, skriver hon.

Hon kritiserar också dialogen med berörd personal och boende och menar att de inte fått delta i någon diskussion om framtiden.

Annika Andersson försäkrade att personalen varit med i dialogen sedan frågan först kom upp 2013, men förstår att förändringsförslag skapar oro.

– Det är klart att om det nu blir en annan inriktning kan särskild kompetens behövas och det är inte säkert att nuvarande personal har den, säger hon.

Inte heller alla politiker kände sig så välinformerade.

– Det här är faktiskt första gången jag är med och diskuterar frågan, säger omsorgsnämndens andre vice ordförande Christer Welinder (S).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se