torsjö live vers2

Havs- och vattenmyndigheten ska hjälpa till med Finjasjön

Finjasjöarbetsgruppen söker extern hjälp för att komma till rätta med Finjasjöns stora problem med algblomning med mera. Nu är även en kontakt med Havs- och vattenmyndigheten etablerad. Det berättar gruppens ordförande, kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh. Finjasjögruppen hade möte i förra veckan för att diskutera fortsatta åtgärder för sjön. Men frågorna är fler än svaren. – […]