Nordskånska Konstrundan välkomnar alla

När höstens färger börjar spraka som mest drar Nordskånska Konstrundan igång med möjligheter för alla att fylla sinnet med färgrika konstupplevelser.  På tio platser – från Västra Torup i sydväst till Lönsboda i nordost – bjuder årets 24 utställare in till besök. Rundan är öppen klockan 10-17 de två första helgerna i oktober. Årets runda […]

Dumpad fenol kan läcka från illegal tipp och värma upp bäcken

Det kan vara det giftiga och sött luktande ämnet fenol som reagerar med andra ämnen och värmer upp Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket. Miljönämnden beskriver nu i ett brev till tekniska nämnden de uppgifter som kommit in från allmänheten om en illegal tipp för farligt avfall på kommunens mark vid Sjörrödsrondellen, nära bäcken som varit oförklarligt uppvärmd […]