logga-ligg-tjock

Dumpad fenol kan läcka från illegal tipp och värma upp bäcken

Dumpad fenol kan läcka från illegal tipp och värma upp bäcken

Miljönämnden vill nu att tekniska nämnden ger synpunkter på uppgifterna om en illegal tipp för farligt avfall på kommunal mark intill den förorenade Sötekärrsbäcken.

Det kan vara det giftiga och sött luktande ämnet fenol som reagerar med andra ämnen och värmer upp Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket. Miljönämnden beskriver nu i ett brev till tekniska nämnden de uppgifter som kommit in från allmänheten om en illegal tipp för farligt avfall på kommunens mark vid Sjörrödsrondellen, nära bäcken som varit oförklarligt uppvärmd vintertid och där en mängd olika föroreningar konstaterats. Miljöinspektörer som var på plats och borrade i marken där tippen ska ha legat hittade avfall och kände en sötaktig lukt.

Men trots att miljöchef Sven-Inge Svensson tidigare sagt att han anser att det finns grund för att kräva en utredning ger han nu bara tekniska nämnden tillfälle att yttra sig om uppgifterna.

Där det idag är en stig på norra sidan om Sötekärrsbäcken låg grustäkten som blev en deponi.

Frilagt har tidigare berättat om att Sötekärrsbäcken är förorenad av ämnen som kan tyda på påverkan från både reningsverk och soptipp. Länsstyrelsen tog prover våren 2015 eftersom kommunens miljökontor inte gjorde några undersökningar, trots anmälan om smutsvattensvamp, kraftig gasutveckling och döda grodor som var så bleka i färgen att de såg balsamerade ut. Proverna visade bland annat extremt höga salthalter, karftig näringspåverkan och tungmetaller.

I januari 2016 upptäcktes att bäcken var isfri när andra vattendrag var frusna och att temperaturen i vattnet var kring tio plusgrader trots flera minusgrader i luften. Miljökontoret bad då SGU om hjälp att utreda om det kunde finnas en underjordisk vulkan i närheten, vilket SGU snabbt avfärdade. Efter fiskdöd i maj 2016 gav miljökontoret äntligen analysföretaget Regito i uppdrag att undersöka bäcken. Fiskdöden förklarades med syrebrist, men extrema halter av föroreningar uppmättes också. Det ledde till att miljökontoret krävde att Hässleholms vatten skulle ansvara för ytterligare undersökningar och åtgärder eftersom vattnets näringspåverkan skulle kunna bero på avloppsutsläpp från reningsverket.

Hässleholms vatten vägrade och hävdade att avlopp aldrig släppts ut i bäcken, trots att det finns historiska uppgifter om det. Miljöchef Sven-Inge Svensson beslöt då att rikta om sitt föreläggande till kommunens tekniska nämnd som en av markägarna till den samfällighet som äger bäcken. Vid det laget hade miljökontoret fått in uppgifter om den inofficiella tippen som både använts av kommunen och av privatpersoner fram till slutet på 1970-talet. Gamla flygfoton över det tidigare grustaget ser ut att ge tipsarna rätt. Men Sven-Inge Svensson krävde ingen särskild utredning om tippen utan använde bara uppgifterna som argument för att tekniska nämnden skulle undersöka bäcken. Även tekniska nämnden vägrade och överklagade till länsstyrelsen som höll med om att bäcken inte kan vara tekniska nämndens ansvar eftersom den inte är ensam ägare.

Massor av små fiskar låg plötsligt döda eller döende i den förorenade Sötekärrsbäcken vid reningsverket i maj 2016. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen har istället uppmanat miljönämnden att åter vända sig till Hässleholms vatten. Men nu siktar Sven-Inge Svensson in sig på tippen som ligger på mark som enbart ägs av kommunen. Han hoppas att det också ger klarhet i vad som förgiftar bäcken.

I brevet till tekniska nämnden redogör miljönämnden för uppgifterna om att fenol deponerats på tippen och även hur skadligt ämnet är.

– Fenol rör sig lätt i mark och har en stickande söt lukt. Ämnet kan reagera med nitriter, syror med mera och bilda gaser och värmeutveckling. Det irriterar hud och slemhinnor, är giftigt för vattenlevande organismer och kan skada lever, njurar med mera, skriver miljönämnden.

Enligt en av anmälarna var tippen cirka 100 meter lång och tre-fyra meter djup.

Är det fenol som bildar gaser som bubblar i bäcken? 

Miljönämnden ger tekniska nämnden tillfälle att yttra sig senast den 9 oktober.

– Vi vill höra era synpunkter och få information om ni gjort några åtgärder eller planerar att göra några, skriver miljönämnden.

Alltså inga krav, trots att Sven-Inge Svensson redan i början på maj, när inspektörerna grävt och borrat på platsen, sa att det fanns grund för att kräva att tekniska nämnden tar ansvar för att utreda vilka föroreningar som finns i marken.

Varför blir det inte ett föreläggande med krav på utredning utan bara ett tillfälle till yttrande? Är det inte uppenbart att det behöver utredas?

– Våra rutiner att ge tillfälle till yttrande före föreläggande har visat sig dels vara viktigt vid överklagande och dels kan det komma in nya uppgifter eller förtydligande, svarar Sven-Inge Svensson via sms till Frilagt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se