Gruppen-3a-328x120

Föreläggande med vite mot Olssons café – ville hjälpa nyanlända

Föreläggande med vite mot Olssons café – ville hjälpa nyanlända

Miljökontoret har nu utfärdat vitesföreläggande mot Olssons Café i Tyringe där mögliga och ruttna matvaror hittades vid en inspektion nyligen. Om inte verksamheten utan dröjsmål åtgärdar brister på fyra punker förenas kravet med ett löpande vite på 10 000 kronor per punkt, tills tre kontroller i följd visar godkänt.

Izabela Haridy Resenberg och Jimmy Haridy som driver restaurangen anser sig för hårt dömda.

– Vi har startat restaurangen för att hjälpa unga som nyligen kommit till Sverige, säger Izabela, men lägger samtidigt skulden för missförhållandena på praktikanterna.

Livsmedelsinspektörerna upptäckte möglig och rutten mat i smutsiga kylar och frysar på restaurangen.

Vid inspektionen den 7 september fick Olssons café anmärkning på tio punkter, varav flera så allvarliga att livsmedelsinspektörerna bedömde att det kunde påverka människors hälsa. Kylar och frysar var för varma, smutsiga och köttsaft hade runnit längs hyllorna, mat var felmärkt med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Restaurangen stängde för städning och öppnade dagen därpå. Livsmedelsinspektörerna återkom då och noterade fortfarande sju anmärkningar. Därför förbereddes ett föreläggande.

Föreläggandet gäller omedelbart även om det överklagas.

Miljökontoret kräver att restaurangen förvarar olika slags råvaror och lagad mat separerade från varandra för att förhindra skämning och kontaminering, förvarar livsmedel väl skyddat och övertäckt, enligt förpackningarnas förvaringsanvisning och utan att fryskedjan bryts samt märker egentillverkad och ompackad mat.

Av föreläggandet framgår också att restaurangen fick allvarlig kritik på delvis samma punkter redan i maj, strax efter öppnandet. Då beslöt miljökontoret om förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden fram tills dess att verksamheten kunde visa att den kunde producera säkra livsmedel. Vid två uppföljande inspektioner, en i maj och en i juni var avvikelserna åtgärdade.

Verksamhetsutövaren Izabela Haridy Resenberg, som har ansvaret, är irriterad för att Frilagt skrivit om miljökontorets anmärkningar mot restaurangen. Hon säger först till Frilagt att miljökontoret godkänt allt den 8 september och att det inte ska bli något föreläggande. Men när Frilagt kontrollerar saken visar det sig att föreläggandet redan är utfärdat.

– En del var åtgärdat dagen därpå, men det fanns fortfarande allvarliga brister, säger livsmedelsinspektör Emmi Schyberg.

Izabela Haridy Resenberg förklarar att frysarna var avstängda för städning och sedan inte hunnit få rätt temperatur innan inspektörerna återkom. Hon hävdar att det var praktikanterna som hade skämda grönsaker i privata kylar och att det var dessa som miljöinspektörerna fotograferade.

– Kylarna var inte märkta och praktikanterna glömde att kolla dem. Allt som serveras till kunderna är tryggt, säger hon.

Enligt miljökontorets rapport förvarades dock möglig och skämd mat i flera kylar och köttsaft hade runnit ut i stort sett i alla kylar och frysar.

– Vi stängde omedelbart för att städa, men hann inte med allt, säger Jimmy Haridy.

Han säger också att det är praktikanterna som misskött verksamheten och att flera av dem därför fått sluta, men anser samtidigt att restaurangen orätt ”hängs ut”.

– Vi försöker lära nyanlända att följa svensk lag och komma in i samhället, säger han.

Men då måste ni väl lära dem att följa livsmedelsreglerna för en restaurang?

– Ja, vi har försökt, men vi har bara fått problem av en del av dem, säger han.

Han tycker att Frilagt skadar arbetet för integration genom att skriva om kritiken från miljökontoret.

– Alla som vill hjälpa invandrare kommer att hata dig när du skriver så här, säger han.

Han misstänker att det är någon praktikant som tvingats sluta som anmält restaurangen till miljökontoret.

Izabela Haridy Resenberg tycker att Frilagt borde ha ringt henne och frågat vad problemen berodde på.

– Vi försöker bara hjälpa flyktingar. Men de borde få utbildning för att kunna jobba. Det går inte att få tag i personal. Vi får sälja och lägga ner restaurangen, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

20170922 Möglig mat och smutsiga kylar stängde Olssons café

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se