torsjö live vers2

Fritidsnämnden fördubblade ledarstipendium för att slippa välja

Fritidsnämnden fördubblade ledarstipendium för att slippa välja

I år dubblerade Hässleholms fritidsnämnd stipendiet till ideella föreningsledare.

Zofie Hodos, Tyringesvingen, och Camilla Persson, Sösdala SS, blev årets stipendiater. Nämnden löste dilemmat att tvingas välja mellan två lika meriterade ledare genom att tillföra pengar och premiera båda två med ett helt stipendium.

En enig fritidsnämnd tog beslutet. De extra 15 000 tas nu från kontot för oförutsedda utgifter.

Två duktiga och välförtjänta ledare får i år vars ett ledarstipendium från Hässleholms kommun. Utmärkelserna delas ut den 17 november under den stora galakvällen i Hässleholm Kulturhus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Zofie Hodos och Camilla Persson belönas för fina insatser i sina respektive föreningar.

Zofie Hodos är verksam i Tyringesvingen sedan 2004 då hon började som ungdomsledare och dansinstruktör i föreningen. Sedan dess har hon varit en mycket aktiv medlem och ledare. Buggkurser för barn- och ungdomar, tävlingsdans, trivsel- och uppvisningsaktiviteter är några av de projekt hon under åren varit drivande i. Sedan 2010 är Zofie Tyringesvingens ordförande.

Camilla Persson, som representerar Sösdala simsällskap, har en lika diger meritlista. Med en pappa som startat föreningen kan man skämtsamt påstå att hon fötts in i den. Sant är i alla fall att hon började simma som treåring och redan som tolvåring började hjälpa till som tränare. Vid 16 års ålder började hon som siminstruktör- parallellt med en framgångsrik karriär som tävlingssimmare. Idag är hon ideellt arbetande i simföreningen och betyder mycket för den. Allt enligt den digra meritförteckning föreningens vice ordförande sammanställt och sänt in som underlag för stipendieansökningen.

Stipendierna på 15 000 kronor delas med föreningen så att 10 000 går till stipendiaten själv och resterande 5 000 går till föreningen.

I år frångicks alltså rutinen att utse en stipendiat. Fritidsnämnden tog ett beslut om att dela ut två stipendier.

Varför gjorde ni så, Agneta Olsson Enochsson; ordförande i fritidsnämnden?

– Det finns inga tydliga riktlinjer och vi tyckte det var två likvärdiga kandidater med väldigt bra engagemang och det var en trevlig sak att i år kunna ge båda stipendium, svarar Agneta Olsson Enochsson.

Hon menar att det framkom från förvaltningen att det var möjligt att göra så. Och är glad åt flexibiliteten som löste valvåndan och uttrycker att hon hoppas att föreningar ska ta detta som en signal att det är lönt att tävla om stipendier.

– Det är små pengar det handlar om i helheten, men det handlar om att uppmärksamma föreningslivet och allt det goda de gör, säger fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson.

Kan dubblering bli aktuellt fler år?

– Den frågan har inte varit uppe utan det var en diskussion som togs upp i enighet och där vi tog beslut att vi gör så här detta året.

Ni hade mandat att ta det beslutet?

– Det var den uppfattningen och de riktlinjerna som jag har fått från förvaltningen, svarar Agneta Olsson Enochsson och redogör för processen.

Fritidsnämndens arbetsutskott inventerar kandidaterna och lämnar ett förslag till nämnden som sedan tar beslutet.

Det står inte tydligt någonstans att bara en person ska utses. Frågan om att dela de 15 000 kronorna som var avsatta till stipendiet diskuterades, men nämnden stannade alltså för att ge båda stipendiaterna ett fullt stipendium istället för att behöva dela den lilla summan.

Men budgeten för stipendiet var fastlagd till 15 000 kronor?

– Priset är definierat och också hur mycket som kan ges ut, men när det är två likvärdiga kandidater så kände vi att det var rätt att göra så här – eftersom vi har en kassa som kunde tillåta det. Det är det vi lutar oss emot, svarar nämndsordföranden.

Hur stor är den kassan?

– Det kan jag inte svara på, säger Agneta Olsson Enochsson och hänvisar till fritidsförvaltningens chef.

– Vi har gått tillsammans och frågat förvaltningens representanter och fått besked på att där finns tillräckliga pengar för att dela ut och vi har varit eniga om att göra så. Det finns inget regelverk som hindrar, säger Agneta Olsson Enochsson.

Hur finansierar ni?

Connie Asterman (S), ordförande i fritidsnämnden arbetsutskott, försäkrar att inget annat drabbas.

– Vi har gjort en besparing i nämnden på att under väldigt lång tid ha varit utan ordförande, säger hon som förklaring.

Kan den ”besparingen” tas till stipendium?

– Vi har ett eget konto i nämnden, investeringspengar som vi har och kan dela ut till föreningar, blir Connie Astermans svar.

Frilagt ställer frågan om finansieringen också till fritidsförvaltningens tf chef Henrik Samevik.

– De ryms inom ansvarsområdet bidrag, svarar han först.

Men efter att ha fått frågan om detta då innebär att de direkta föreningsbidragen blivit 15 000 kronor mindre i år, ändrar han sig till att mena att pengarna kommer att få belasta kontot för oförutsedda utgifter. I årets budget är det utrymmet 50 000 kronor.

Vad läggs det vikt vid när en kandidat väljs ut att få ett stipendium?

– Det är nog mer av lång och trogen tjänst i en förening än enbart ledarfrågor, säger Conny Jönsson, avdelningschef på fritidsförvaltningen och den som har hand om insamling av stipendieansökningar och andra föreningsfrågor.

Han tillägger att de flesta ändå är ledare och personer som är nyckelpersoner i den förening som nominerar dem. Något regelverk för vad som ska finnas i kandidatens cv finns det inte. Men hen ska vara en ideell kraft som är en eldsjäl och har gjort betydande insatser för sin förening, föreningslivet i Hässleholms kommun och inom fritidskontorets ansvarsområde. Som Camilla och Zofie.

Conny Jönsson välkomnar alla ansökningar och hoppas att de fortsatt blir många.

Kanske går det då ändå att hoppas på dubbleringar fler år – om ansökningarna blir många och gedigna?

Behövs det ett tydligare regelverk för stipendieutdelning för att klara hantera utdelningen? Är stipendieutrymmet idag lagom eller för snålt tilltaget? Det verkar vara några frågor värda att ta upp till diskussion i fritidsnämnden inför nästa års utdelning.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se