torsjö live vers2

Fritidsnämnden fördubblade ledarstipendium för att slippa välja

I år dubblerade Hässleholms fritidsnämnd stipendiet till ideella föreningsledare. Zofie Hodos, Tyringesvingen, och Camilla Persson, Sösdala SS, blev årets stipendiater. Nämnden löste dilemmat att tvingas välja mellan två lika meriterade ledare genom att tillföra pengar och premiera båda två med ett helt stipendium. En enig fritidsnämnd tog beslutet. De extra 15 000 tas nu från […]

Polisen dök efter bevis i Hembygdsparkens damm

Polisens dykare sökte på tisdagseftermiddagen med metalldetektor i en av dammarna i Hembygdsparken i Hässleholm. Sannolikt försökte de hitta teknisk bevisning till utredningen om mordförsöket då en man blev skjuten på parkens parkering den 16 juli. Åklagaren Marie-Louise Holmberg vill dock inte kommentera det. En dykare var nere i den meterdjupa dammen och sökte efter […]

Större väntsal och en gångbro till på Hässleholms resecentrum

Trafikverket bedömer att antalet resande via Hässleholm fördubblas till år 2030. Hässleholms resecentrum ska därför byggas ut med en större väntsal, ytterligare en gångbro över spåren och en större entré i den glasade delen av stationshuset. Det föreslås i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Hässleholm C del 2 som inom kort kommer att publiceras. Både Hässleholms kommun, fastighetsägaren […]

Hög tid att nominera kandidater till Årets Hässleholmare

Senast den 2 oktober ska nomineringar till Årets Hässleholmare vara inne. Kommunen delar ut utmärkelsen för fjortonde gången och betonar att allmänhetens förslag är viktiga för att inte missa kandidater.  Det är fritt fram att nominera den person eller verksamhet som ”bidragit till att Hässleholms kommun fått en positiv uppmärksamhet i omvärlden eller som genom […]

Fullmäktige debatterade strategier för trafik, parker och bostäder

Kommunens trafikstrategi ska inte prioritera trafiknäten för gång, cykel och kollektivtrafik vid drift och underhåll inklusive snöröjning. Det beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen efter en lång och hetsig debatt. Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) avgjorde frågan genom sin utslagsröst eftersom Arne Dahlström (KD) var frånvarande och röstsiffrorna i voteringen blev 30-30. Björn Widmark (FV) var också […]