torsjö live vers2

Större väntsal och en gångbro till på Hässleholms resecentrum

Större väntsal och en gångbro till på Hässleholms resecentrum

Stationen i Hässleholm ska byggas ut med ny gångbro, ny väntsal och bättre tillgänglighet till perrongerna. Foto: Urban Önell

Trafikverket bedömer att antalet resande via Hässleholm fördubblas till år 2030. Hässleholms resecentrum ska därför byggas ut med en större väntsal, ytterligare en gångbro över spåren och en större entré i den glasade delen av stationshuset. Det föreslås i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Hässleholm C del 2 som inom kort kommer att publiceras. Både Hässleholms kommun, fastighetsägaren Jernhusen och Region Skåne har ställt sig bakom förslagen.

Helena Rosenlind, samhällsplanerare på Trafikverket Region syd i Malmö, berättar för Frilagt att syftet med både del 1 (som gjordes 2015) och del 2 av studien främst har varit att se över hur tillgängligheten till och inom stationen kan förbättras för resenärerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det handlar bland annat om att det finns för få entréer till stationen idag och att det är rätt lång gångavstånd till vissa plattformslägen, säger Helena Rosenlind.

När nu resandet ökar så mycket blir behovet av en utbyggnad ännu större.

Helena Rosenlind förklarar att förslagen också tar höjd för en framtida höghastighetsstation.

– Den är inte planerad ännu, men åtgärderna ska inte försvårar den och vi måste tänka samhällsekonomiskt. Gångbron måste konstrueras så att den kan anslutas till en framtida eventuell höghastighetsstation, säger hon.

Hon säger att bron måste utredas djupare och samordnas med planeringen av höghastighetstågen även om bron kan behöva byggas tidigare.

Den nya planskilda gångbron placeras söder om stationshuset med en entré mot Järnvägsgatan och en vid Norra Station.

Närmare i tiden ligger en ombyggnad av stationshuset med en ny och större väntsal och en bredare och mer välkomnande entré i den runda glasade delen. Helena Rosenlind försäkrar att det inte kommer att bli en ombyggnad av stationshusets historiska och q-märkta fasad.

– Väntsalen blir enbart en invändig förändring. Det är en skyddad byggnad, säger hon.

Både cykel- och bilparkeringarna behöver utökas, främst på västra sidan om stationen, men på båda när det gäller cyklar. Denna del är främst kommunens ansvar.

På kortare sikt planeras åtgärder för att förbättra tillgängligheten till plattformarna. Trapphusen från gångbrons södra sida ska byggas om med raka trappor istället för svängda. Plattformarna ska också sänkas så att de passar bättre till instegen på tågen.

Studien är en rekommendation från parterna och går nu vidare för ekonomisk planering. Några beslut finns ännu inte. En förutsättning är dock en gemensam planering, framförallt mellan Trafikverket och Region Skåne.

– När det gäller kommunens del har vi inte landat ännu, men det finns rätt stora nyttor även för kommunen, bland annat med en ökad tillgänglighet mellan östra och västra delen av staden, säger Helena Rosenlind.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se