torsjö live

Nytt parti söker svaren

Nytt parti söker svaren

Vi har inför nästa års val hela tre nya partier i Hässleholms kommun som avser att söka väljarnas stöd. I Skåne och landet i övrigt ser vi en liknande trend. Nya lokala partier har dom senaste mandatperioderna bildats och trenden fortsätter.
Frågan har uppmärksammats av SVT Skåne som anlitat expertis som har synpunkter på frågan. Själv undrar undertecknad: varför saknar vår etablerade partier förmågan att attrahera nya medlemmar? Varför duggar i media avslöjande om ”kommunala affärer” allt tätare”? Varför har politiker i allt högre grad förbrukat sitt förtroende hos väljarna. Varför saknar politiker förmågan att lyssna av gräsrötterna! Varför lyser grundläggande frågor beträffande vår vacklande representativa demokrati med sin frånvaro?
Några svar söker undertecknad nedan genom att historiskt försöka följa tillblivelsen av ett nytt lokalt parti nämligen Medborgarpartiet i Hässleholms Kommun.
Ett parti Folkets Väl till vars bildande jag på 1990-talet tog initiativet lyckades trots experter och andras tyckande ta sig in i kommunfullmäktige med bred marginal.
Frågan Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande spelar en stor roll i tillblivelsen av Medborgarpartiet. När frågan om försäljning av tomtmark i parken kommer till allmän kännedom dyker tre herrar varav två med hatt upp. Kampen om bevarandet av Musikpaviljongen med omgivande park tar sin början.
Våra tre herrar organiserar demonstrationståg och genomför en namninsamling med femtusen namnunderskrifter som följd. En oppositionsundersökning genomförs där en klar majoritet förklarar sig vilja ha kvar Musikpaviljongen på sin plats i omgivande park. Etablerade politiker, som sålt tomten till känd byggherre för 1 miljon kronor, visar upp en ohörsamhet av sällan skådat slag.  Politikerna beslutar istället om en helt ogenomtänkt flytt av Musikpaviljongen till en hitintills redovisad kostnad av 2 747 742:- kronor! (Källa kommunledningskontoret
Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier)
Intresset för nya partier och en ny ordning kan säkert också knytas till den rad av ytterst besvärande och för skattebetalarna kostsamma kommunala ”affärer” vi i media och annorstädes kunnat ta del av.
Vi har också kunnat ta del av av händelser som ur demokratisk synpunkt är och var av ytterst oroande slag. 100 grävande journalisters besök fick strålkastarljuset att riktas mot Hässleholm.
Undertecknad imponeras som många andra av det ideella demokratiska arbete vår trojka sedan 2015 bedrivit. En interimsstyrelse bildades med uppgift att registrera partibeteckningen MEDBORGARPARTIET vilket nu formellt är gjort. I den interimsstyrelse som nu genomfört sin målsättning ingår Evert Storm, Leif Henningsson, Peter Alf, Kay Alfredsson och Ronny Larsson.
Pressträff på kafé Verum är planerad till den 9 oktober 13:00 2017 och ett stormöte på Museet den 17 oktober kl. 18:30 till vilket alla intresserade hälsas välkomna.
En övergripande demokratisk uppgift har nu media, politiska partier, debattörer och andra tyckare. Vi behöver en genomlysning av grundläggande frågor kring vår demokrati och vår föråldrade kommunallag. Vi behöver mer direktdemokrati. Vi behöver diskutera frågor kring moral, etik och den rättrådiga människan.
Den politiker som själv är med och besluter om sina ersättningar och arvoden har ett eget moraliskt etisk ansvar. Detta ansvar inträder i det ögonblick han eller hon lyfter de penningar vederbörande på sätt som beskrivs ovan tillskansat sig.
Nämnda politiker med svällande plånböcker som dessutom orerar om vikten av solidaritet i samhället för tankarna till H C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”.
Vi bör således alla öppna våra ögon och ta den lilla flickans ord till oss:
”Kejsaren är ju naken”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se