torsjö live vers2

Pär Palmgren (M) planerar sin avgång

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) planerar att avgå och pensionera sig från politiken senast i mars. Han och hustrun Britta tänker dessutom lämna kommunen och bosätta sig på Öland. Två möjliga efterträdare har anmält sitt intresse: Kenny Hansson, 21, och Lars Johnsson, 53. Vem av dem det blir väntas bli klart inom kort. Pär Palmgren […]

Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

Kommunen vill köpa ett stort markområde med bevaransvärd natur på norra delen av Göingeåsen. Enligt förslaget, som tekniska nämndens arbetsutskott får på sitt bord på tisdagen, blir köpeskillingen 3,2 miljoner kronor för det 24 hektar stora området. Syftet med köpet är, enligt tjänsteskrivelsen, att bevara området som natur- och strövområde. Men kommunekologen Lars-Erik Williams blev […]