torsjö live

Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

Kommunen vill köpa ett stort markområde med bevaransvärd natur på norra delen av Göingeåsen. Enligt förslaget, som tekniska nämndens arbetsutskott får på sitt bord på tisdagen, blir köpeskillingen 3,2 miljoner kronor för det 24 hektar stora området.

Syftet med köpet är, enligt tjänsteskrivelsen, att bevara området som natur- och strövområde. Men kommunekologen Lars-Erik Williams blev inte inkopplad förrän för någon vecka sedan, trots att förhandlingarna med markägaren pågått sedan i våras.

Marken gränsar också till två kommunägda fastigheter. På den ena ska det enligt översiktsplanen från 2007 byggas bostäder, något som väckte starka protester när planen antogs.

Fastigheterna som kommunen vill köpa ligger på Göingeåsen, mellan Magle våtmark och Hallavägen i Tormestorp.

Området som tjänstemännen på tekniska förvaltningen föreslår för köp omfattar två fastigheter intill varandra, Röinge 11:15 och del av Röinge 8:2. De ligger söder om Magle våtmark och upp mot Hallarna. Över den ena fastigheten går en väg från Magle våtmark upp till Hallavägen, kanske en alternativ infart till det framtida bostadsområdet.

På fastigheterna finns nyckelbiotoper i ädellövskog som Skogsstyrelsen bedömt som särskilt värdefull. Området är också natur av klass 1, den mest skyddsvärda, i kommunens grönplan.

Både Skåneleden och kommunens nya led ”I Posta-Nillas spår” passerar. Vid de så kallade Trolladammarna finns en enkel rastplats med utsikt.

– Vandringsleden har möjlighet att utvecklas genom att kvaliteten på anläggningarna höjs, skriver handläggaren Kristofer Olsson på tekniska förvaltningen.

Under rubriken miljökonsekvenser utlovas naturvård.

– Med fastigheterna i egen hand möjliggörs större naturvårdsinsatser på området.

Kommunen tog inititativ till köpet. Det berättar säljaren, Per-Arne Tullsson, för Frilagt.

– De vill ha strövområde. Men jag ville sälja också, jag är för gammal nu, säger han.

Kommunekologen Lars-Erik Williams är inte helt säker på syftet med köpet. Foto: Urban Önell

Lars-Erik Williams berättar att han för en eller två veckor sedan blev uppringd av en tjänsteman på tekniska förvaltningen.

– Han ville veta hur jag ser på fastigheten och om det är en fördel om kommunen äger den. Jag tycker att det är jättebra om kommunen köper den, om den kan användas för naturens och rekreationens skull, säger han.

Är det inte konstigt att du inte blev inkopplad tidigare?

– Jo. Jag vet inte riktigt turerna, men det har varit diskussioner om vandringsledens ställning. Kanske det var det som väckte frågan om att köpa marken.

Kan det ha med framtida bostäder att göra? Tekniska förvaltningen brukar väl inte ta initiativ till att bevara naturområden?

– Jag är inte heller helt säker på vad man vill här, säger Lars-Erik Williams.

Han har i färskt minne hur han förgäves vädjade om att kommunen skulle behålla fastigheten Vattenverket 1 i Tyringe med bevaransvärd natur, bland annat rödlistad gammal askskog. Den såldes under märkliga former och kalhöggs strax därefter.

– Där drog jag det korta strået, konstaterar Lars-Erik Williams besviket.

Han tycker inte heller att Göingeåsen är ett lämpligt utbyggnadsområde.

– Det är ett väldigt fint, bokskogsdominerat område. Om man ska bygga något alls så ska det vara lite försiktigt och i anslutning till det redan utbyggda området, det är min spontana åsikt. Det är angeläget att bevara naturområdena på Göingeåsens norra del, säger han.

Han och tjänstemannen som ringde diskuterade inte någon form av naturskydd, trots att det alltså finns nyckelbiotoper på fastigheterna.

– Jag vet inte om det är aktuellt, men om det finns nyckelbiotoper tycker jag att de ska skyddas. Där finns absolut höga naturvärden. Det får tas upp när naturvårdsplanen ska uppdateras, säger Williams.

Varför måste ni vänta på naturvårdsprogrammet, här är ju redan nyckelbiotoper?

– Vi måste tänka igenom vad vi vill skydda och prioritera, säger Lars-Erik Williams.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se