torsjö live

Förslag till åtgärder för större trygghet i Hembygdsparken

Förslag till åtgärder för större trygghet i Hembygdsparken

Parkeringsplatsen saknar helt lampor. Bättre belysning och andra förändringar här finns med bland åtgärdsförslagen. Foto: Lotta Persson

En 18 punkter lång problem-och åtgärdslista för Hembygdsparken finns nu klar efter de två trygghetsvandringarna där. Mycket handlar om att förbättra belysningen och röja i växtligheten, men också att göra parken mer välkomnande och attraktiv så att fler vill vistas där.

Bakgrunden till vandringarna i september var två rån och ett mordförsök på en månad i somras samt ett brev till polisen från Västra Göinge Hembygdsförening som vädjade om åtgärder i parken.

Hässleholms kommun tog i samarbete med polisen initiativ till inventeringen av Hembygdsparken för att möta den oro kring parkens miljö som nått dem från kommuninvånarna. Sammanställningarna av synpunkter och insikter ska nu leda till åtgärder som gör parken tryggare.

Merparten av ansvaret för genomförandet ligger på tekniska förvaltningen, men även kultur- respektive fritidsförvaltningen, kommunledningskontoret och polisen har punkter att åtgärda. Vid ett möte i kommunens lokala brottsförebyggande råd, den 21 december, kommer åtgärderna också att bli tidssatta för att kunna följas upp.

Annica Nilsson, drog-och brottsförebyggande samordnare, har nu presenterat de två grunddokument som är det konkreta resultatet efter de två trygghetsvandringarna i parken. Ett sammanfattande dokument med problembeskrivningar och foton och en problem-och åtgärdslista.

Att förbättra och utöka belysningen i parken är en viktig punkt som lett till flera åtgärdsförslag. Det gäller både trivselbelysning, olika typer av fasadbelysning och bättre belysning på gång- och cykelstråk.

Att få människor att använda och trivas i parken är i sig en trygghetsskapande åtgärd. Många förslag syftar därför till att göra parken mer attraktiv och tillgänglig. En mer lockande lekpark, bättre platser för picknick och grillning och bättre renhållningsrutiner är några punkter som kan ge ökad attraktion. En hundrastgård i de tidigare djurhägnen finns också med.

Parken har med åren växt igen och förlorat en del av sin grundplanering. En gradvis återtagning av arkitektens ursprungliga tankar är därför ett förslag. Och att göra både fler och snyggare entréer till parken, liksom att hitta en lagom balans mellan växtlighet och insyn.

Parkeringsmöjligheterna är också en viktig punkt och ett flertal åtgärder speglar detta. Ett förslag är att asfaltera den stora grusbelagda Kvarnbacksparkeringen och ge den en tydlig organisation; eventuellt också för husbilar – och uppfarten ska göras mindre brant så att också bussar kan komma dit upp. Frågan om parkeringen ska fortsätta vara avgiftsfri, eller inte, ska utredas liksom vilka parkeringstider som ska gälla.

Cyklister ska fortsatt vara välkomna i parken, men tydligare markeringar var trafiken får ske behövs.

Informationsskyltar ska informera om och vägleda besökare till och inne i parken och Lille Mats ska få bli mer synlig. Visserligen var han en skogsgöing, men besökare ska inte behöva leta efter eller missa honom. Som det är nu döljer frodiga barrväxter honom lite för bra.

Att bevara de gamla parkvillorna, bygga lite fler liknade hus och utreda möjligheterna till småskalig bebyggelse längs Österåsgatan mot parken föreslås också i dokumenten – för att öka mänsklig aktivitet i och runt parken.

Kanske blir det julmarknad i Hembygdsparken redan nästa år? Det är i alla fall ytterligare ett av alla de konstruktiva förslagen – som sammantaget verkar kunna ge parken en rejäl ansiktslyftning. Och föra med sig både liv, puls och trygghet till Hembygdsparken.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se