torsjö live vers2

Telenor hyr in sig på kommunens fibernät

Telenor hyr in sig på kommunens fibernät

Telenor fick inget grävtillstånd för att lägga ner fiber i Hässleholms kommun. Nu har bolaget istället tecknat ett ramavtal om att hyra så kallad grossistfiber av kommunen. Alla kunder som skrivit avtal med Telenor får fortfarande det utlovade lägre priset på 16 900 kronor för installationen – 3 000 kronor billigare än kommunens – men tvingas vänta på sin fiber eftersom det nu är kommunens tidsplan som gäller.

– Vi beklagar att vi inte fick grävtillstånd, men nu handlade det om att ta hand om våra kunder på bästa sätt och vi tycker fortfarande att vi har ett väldigt bra erbjudande, säger Stefan Nyberg, chef för villafiber på Telenor.

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark säger att kommuninvånarnas valmöjligheter ökar genom avtalet med Telenor.

Telenor fick inte grävtillstånd för fiber och har därför istället tecknat avtal med kommunen om hyra av svartfiber. Foto: Berit Önell

I januari gick Bredbandsbolaget, som är en helägd del av Telenor, ut offensivt med erbjudande om fiberinstallation i Tyringe, Vinslöv, Vittsjö, Bjärnum, Hästveda och Sjörröd. Planen var att inkoppling skulle ske redan i år. Företagen räknade med att snabbt få grävtillstånd, trots att kommunen nekat alla andra nya aktörer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har vunnit på flera andra ställen där problematiken varit liknande, sa Telenors försäljningschef för villafiber då.

Men det blev istället ett snabbt avslag. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter skrev dock i sitt beslut att kommunen kommer att se över sitt beslut att säga nej till alla nya markavtal när Konkurrensverket tagit ställning i frågan. Nu har Konkurrensverket sagt sitt genom en stämningsansökan med hot om vite på 25 miljoner kronor, men kommunen har inte backat utan har för avsikt att hävda sin linje i domstol.

Telenor har alltså förhandlat med kommunen om en annan lösning för att Bredbandsbolaget ska kunna leverera till sina nya och gamla bredbandskunder.

– Vi har haft en bra dialog med kommunen kring frågan om hyra av svartfiber, säger Stefan Nyberg.

Telenors kunder får fiberinstallationen till ett lägre pris än vad kommunen erbjuder.

– Telenors erbjudande är en del av ett långsiktigt engagemang där vi på Telenor ser att vi kan vidareutveckla våra tjänster och säkerställa kvalitet genom den organisation vi har med fiberkunder över hela Sverige, säger Stefan Nyberg.

Telenor har egen utrustning både hos kunderna och i noderna.

Det lägre priset gäller dock bara kunder som väljer Bredbandsbolaget som tjänsteleverantör med tolv månaders bidningstid. Den som inledningsvis vill ha en annan tjänsteleverantör betalar 18 900 kronor, vilket fortfarande är lägre än kommunens ordinarie pris på 19 900 kronor. Samtliga priser är inklusive kundutrustning. Efter de tolv månaderna kan Telenors kunder välja fritt i deras öppna nät.

All kundservice ligger hos Telenor och Bredbandsbolaget. Bolagen betalar månadsavgift till kommunen som enbart fungerar som nätägare.

Telenor gick från början ut med att kundavtal skulle kunna hävas om bolaget inte får grävtillstånd. Men kunder som begärt det har nekats.

Komunens fibersamordnare Pernilla Rydmark är nöjd med avtalet. Foto: Berit Önell

Hur många det rör sig om är inte känt. Stefan Nyberg vill inte heller berätta hur många kunder Telenor och Bredbandsbolaget har i Hässleholms kommun.

– Juridiskt sett har vi möjlighet att byta leverantör av fiber utan att behöva bryta avtalen, så länge vi kan leverera en slutkundslösning, säger han.

Han beklagar att tidsplanen sprack. Enligt utskickad information till kunderna är det nu 2018 som gäller.

– Det var inte enligt vår plan. Vi kunde inte påverka det. Det här var den bästa lösningen vi kunde hitta, säger han.

Han betonar också att Telenor sedan tidigare har tusentals kunder med mobilabonnemang och bredbandsavtal i Hässleholmsområdet.

– Det har varit en central del i det här. Vi hade redan många kunder i de orter där vi gick ut med erbjudandena, säger Stefan Nyberg.

Framöver hoppas han att företaget kan etablera sig i nya områden inom kommunen.

– Vi har ett ramavtal, sedan kan vi ha en dialog med kommunen om nya områden. Det får bedömas efterhand, säger han.

Pernilla Rydmark säger i ett pressmeddelande att avtalet kommer att gagna alla kommuninvånare i längden eftersom det tillkommer fler kunder i det kommunala fibernätet.

– Att andra aktörer kan hyra fiber är en av grundpelarna i modellen med ett öppet fibernät. Därför är vi väldigt glada över att vi, tillsammans med Telenor, har lyckats sluta ett avtal som båda parter är nöjda med, säger hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se