torsjö live vers2

Länsstyrelsen granskar inte stympning av ekar

Länsstyrelsen granskar inte stympning av ekar

Stympningen av gamla ekar vid Hässleholmsgården blir inte ett fall för länsstyrelsens tillsyn, trots att kommunen inte följde lagens krav på samråd. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen backar nu och godkänner stympningen av några av de flerhundraåriga ekarna vid Hässleholmsgården.

Efter att häromdagen skarpt ha ifrågasatt ”veteraniseringen” för att påskynda trädens åldrande så att de tilltalar insekter och svampar är länsstyrelsens nya bedömning att det främst handlat om beskärning av säkerhetsskäl. Det blir därmed inget tillsynsärende mot kommunen som är markägare.

– Kommunen borde ha samrått med länsstyrelsen. Men det blir inget tillsynsärende eftersom åtgärderna skulle ha godkänts i ett samråd, säger Måns Bruun på naturvårdsenheten.

Måns Bruun blev överraskad av att artikeln om träden vid Hässleholmsgården publicerades i Frilagt, trots att undertecknad tydligt presenterat sig som journalist.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Du sa aldrig att du tänkte skriva en artikel, förklarar han.

Han påstår dock inte att han är felciterad.

Kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh säger att träden är ”utgående”. Foto: Lotta Persson

Som Frilagt berättat motiverade kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh den kraftiga beskärningen av ekarna med både säkerheten på gång- och cykelvägen och med naturvård i form av veteranisering.

Arboristen föreslog att 12 av 13 inventerade träd skulle beskäras mer eller mindre. För fyra av dem var åtgärdsförslaget veteranisering, varav två skulle bli av med hela kronan och förvandlas till högstubbar.

Per Levenskog på länsstyrelsens tillsynsenhet har nu gått igenom rapporten från arboristen JMG Trädvård och ser inte längre någon anledning att öppna ett tillsynsärende. Han tycker dock att arboristen använt begreppet veteranisering på ett ”lite udda” sätt.

– Jag är inte helt säker, men det verkar som man menar en reducering av i princip hela kronan, men det var bara två av träden man bedömt så problematiska att en sådan drastisk beskärning föreslås. I övrigt verkar det handla om reducering av grenar för att minska fläkningsrisk och undvika tillbud, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Måns Bruun förklarade i fredags att veteranisering inte rekommenderas för så gamla träd utan handlar om att yngre träd ska åldras snabbare eftersom det är brist på gamla träd. Det är också vad som står på länsstyrelsens hemsida. Måns Bruun talade också om ”greenwash”, att det kunde handla om att göra något som ser ut att vara bra för miljön för att motivera något annat.

Två ekar som har en del av kronan kvar, dock också veteraniserade med det taggiga snittet som påskyndar trädens åldrande och lockar fler insekter och svampar.

Efter att Gunnar Swärdh mejlat honom på tisdagsmorgonen ser han inte längre några problem med åtgärderna som vidtagits, vilket han också svarat Swärdh.

Dock anser han fortfarande att det handlar om greenwash om åtgärder på så gamla träd motiveras med veteranisering.

– Nu gör man inte det utan det är helt tydligt att träden beskärs av säkerhetsskäl, alltså är det inte greenwash. Att man sedan väljer att veteranisera några av träden som ändå behöver åtgärdas är en annan sak. De veteraniserar egentligen inte heller riktigt bara för att snitten görs taggiga, säger han.

Men han ser inget bra skäl att veteranisera ett gammalt träd.

– Det tillför ingenting, men skadan blir inte heller så stor, säger han.

Han ifrågasätter Frilagts artikel på grund av att veteranisering inte föreslogs för alla träden utan bara för två – fast det var fyra (av tolv som skulle åtgärdas, det vill säga en tredjedel).

Många andra träd står snett eller hänger ut över cykelvägen ner mot Sjörröd.

I besiktningsprotokollet motiveras samtliga veteraniseringar med att träden inte mår bra medan de flesta andra beskärningar motiveras med säkerhetsskäl. Måns Bruun menar dock att det är uppenbart i protokollet att även veteraniseringarna utförts av säkerhetsskäl.

– Jag misstänker att du var medveten om det redan från början men hade någon annan agenda med att publicera den här artikeln, skriver han i ett mejl till Frilagt.

När Frilagt frågar vad han menar för agenda kan han inte svara.

– Jag vet inte, men det lät som att de skulle veteranisera massor av ekar, säger han.

Ett gammalt träd som blir av med en stor gren kan få en obalans. Andra grenar än de som hänger ut över cykelvägen kan behöva beskäras.

– Man vet inte helt säkert åt vilket håll en gren kan falla. Människor kan också gå in i skogen, säger Måns Bruun.

Både Per Levenskog och Måns Bruun är inne på att träden vid Hässleholmsgården i själva verket kan leva längre tack vare beskärningarna, även veteraniseringarna.

– Om ingenting hade gjorts kunde en storm, snö eller liknande fläka trädet och det hade gett större skada. Men om man skapar en högstubbe dödar man ett gammalt träd, säger Måns Bruun.

Längre ner längs cykelvägen ner mot Sjörröd, utanför Hässleholmsgårdens område, finns många träd som står snett, har stora grenar som hänger ut över vägen eller har olika skador. Frågan är om dessa kan stå kvar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se