torsjö live vers2

Barnäktenskap ska utredas ytterligare

Frågan om invandrade minderåriga flickor som är gifta ska placeras hos sina makar och om kommunfullmäktige ska få redovisat hur många sådana fall det finns i Hässleholm fick kommunfullmäktige att besluta om en återremiss av en motion från SD. Motionärerna Ulf Erlandsson och Michael Strömberg, som båda avgått, föreslår i sin motion att ansvarig verksamhetschef […]

Han vill förstå hur terrorister tänker

Vad är det som gör att människor radikaliseras och till sist är beredda att begå terrordåd för att uppnå sina mål? Den frågan försökte journalisten Jesper Huor svara på när han föreläste på Hässleholms bibliotek. Vad kan vi lära oss av Anna Sundberg som efter 16 år i islamistisk och våldsbejakande miljö hittade vägen tillbaka […]