torsjö live vers2

Barnäktenskap ska utredas ytterligare

Barnäktenskap ska utredas ytterligare

Frågan om invandrade minderåriga flickor som är gifta ska placeras hos sina makar och om kommunfullmäktige ska få redovisat hur många sådana fall det finns i Hässleholm fick kommunfullmäktige att besluta om en återremiss av en motion från SD.

Motionärerna Ulf Erlandsson och Michael Strömberg, som båda avgått, föreslår i sin motion att ansvarig verksamhetschef ska se till att inga minderåriga som påstår sig vara gifta i fortsättningen ska placeras hos sina makar. Antalet som placerats hos sina makar de senaste fem åren ska också redovisas för fullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Trots att detta är olagligt i Sverige placerar kommuners socialtjänster runt om i landet enligt en granskning från Sveriges Radio ofta flickorna hos männen de är gifta med och övergreppen fortsätter, skriver Erlandsson och Strömberg.

De påtalar att minderåriga tvingas in i äktenskap med vuxna, att detta ofta finns i bakgrunden vid hedersrelaterat våld och att många inte vågar berätta om sin situation.

Kommunstyrelsen föreslog att den första delen av motionen skulle avslås och den andra betraktas som besvarad. Men Lars Klees (SD) varnade för att fatta ett sådant beslut alltför lättvindigt.

– Det är sannolikt tvång när en 15-årig flicka gifter sig med en medelålders man. Är det någon som tror att hon skulle göra det frivilligt, undrade han och påpekade också att de flesta i salen troligen hade barn eller barnbarn i 15-årsåldern.

– Det är faktiskt en ganska allvarlig sak, sa Patrik Jönsson (SD) om barnäktenskap och fick med sig övriga partier på en återremiss av SD:s motion. Foto: Berit Önell

Patrik Jönsson (SD) fortsatte med att hävda att verksamhetschef har ansvar för att inga gifta minderåriga i fortsättningen placeras hos sina makar.

– Är verkligen er vilja tvärtom? Är ni för barnäktenskap? Jag undrar om ni verkligen vet vad ni gör, det är faktiskt en ganska allvarlig sak, sa han och yrkade återremiss, alternativt bifall till motionen.

Sedan var det tyst en stund innan Björn Widmark (FV) gick upp och kommenterade den ”talande tystnaden”.

– Den här frågan förtjänar en öppen diskussion, sa han.

Det blev det inte, men därefter yrkade socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) återremiss för att få en komplettering av utredningen.

– Det här är en väldigt viktigt fråga. Jag kan kanske tycka att det är lite otydligt i tjänsteskrivelsen. Det är viktigt att vi klarlägger det här, sa han.

Socialnämndens ordförande och kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) medgav att utredningen behövde kompletteras. Foto: Berit Önell

Patrik Jönsson instämde och släppte ambitionen att motionen skulle gå igenom. Därefter biföll Björn Widmark, John Bruun (FV), Mats Sturesson (C ), Lena Nilsson (S), Lars Johnsson (M) och Per-Åke Purk (V). Det enda parti som inte yttrade sig var MP.

Enligt svensk lag är minimiålder för att gifta sig 18 år. Äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång och inte heller om det vid tidpunkten för bröllopet skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Kommunjurist Magnus Gjerstad förklarar i sin tjänsteskrivelse att ett äktenskap som ingåtts i annat land alltså kan vara giltigt i Sverige även om den ena eller båda parterna är under 18 år. Han hänvisar också till en dom i migrationsöverdomstolen där en ålder av 15 år inte ensamt bedömdes vara grund för att anse äktenskapet ogiltigt.

Socialnämndens bedömning blev att parterna i ett par som ingått äktenskap enligt främmande lands lag i vissa fall kan bo tillsammans.

– I andra fall kan de hållas åtskilda, om det är motiverat med hänsyn till den ena eller bägge parternas bästa, skriver Magnus Gjerstad.

Socialnämndens yttrande säger också att kommunen har samma ansvar för alla barn, oavsett om de är gifta eller inte. Under åren 2012-2016 fanns ett fall med en minderårig gift flicka på ett asylboende i kommunen. Det var 2015, flickan var 17 år gammal och hade ett litet barn. Maken var sex år äldre. En utredning inleddes, men medan den pågick valde flickan och hennes anhöriga att återta sin asylansökan och lämna landet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se