torsjö live vers2

27 meter hög Biltema-skylt trots tjänstemännens avrådan

27 meter hög Biltema-skylt trots tjänstemännens avrådan

Det nya handelsområdet ska byggas i korsningen Stobyvägen-Norra Kringelvägen där tekniska förvaltningen idag har förråd med sand med mera.

Byggnadsnämnden håller fast vid att strunta i kommunens policy för att Biltema ska få sätta upp sin 27 meter höga skylt – trots att tjänstemännen avråder.

– Ingen i nämnden vill riskera att Biltema drar sig ur, förklarar byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Enligt kommunens skyltpolicy får skyltens höjd inte vara högre än byggnadens höjd, det vill säga 14 meter i det här fallet. Men byggnadsnämnden godkände vid sitt förra möte nästan dubbla höjden. Likadant var det när Biltema var på gång att etablera sig på norra T4-området, men då gällde det Trafikverkets väg och Trafikverket, som bedömde att en så hög skylt var en säkerhetsrisk, satte stopp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stadsbyggnadskontorets förslag att ändra i den kommande detaljplanen för det blivande handelsområdet på fastigheten Förrådet 1, där tekniska kontoret och Hässleholms vatten idag har lokaler, utgick nu från dagordningen.

Kenny Hansson konstaterar att byggnadsnämnden redan gjort bedömningen att skylten ska tillåtas trots att den strider mot policyn.

– Vi får se vilka frågor och synpunkter som kommer upp när detaljplanen går ut på samråd. Kanske ändrar Biltema sig, säger han.

Att ändra policyn är inte aktuellt, trots att den alltså inte används.

– Jo, den är till för att vi ska ha ett underlag att gå efter så att det blir lika för alla, säger Kenny Hansson.

Men nu blir det ju inte lika för alla?

– Nej, inte i detta fall och det var därför tjänstemännen ville ta upp det igen, säger Kenny Hansson.

Han konstaterar att det inte är någon liten avvikelse att tillåta 27 meter istället för 14.

– Det handlar mest om det estetiska. Den skulle kunna trilla, men det har väl aldrig hänt förut, säger Kenny Hansson.

Efter samrådet kommer detaljplanen upp på byggnadsnämndens bord igen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se