torsjö live vers2

Rätt och fel om pensionerna?

Rätt och fel om pensionerna?

INSÄNDARE. I debatten kring pensionerna hävdar många att pensionssystemet inte behöver några större reformer samt att dess grundprinciper är sunda och stabila. Vi vill hävda motsatsen.

Följa löneutvecklingen

När pensionsutredningen presenterades under början av nittiotalet var den viktigaste grundprincipen att pensionerna skulle utvecklas i samma takt som lönerna. Sedan införandet av systemet har pensionerna ökat med någon enstaka procent, medan lönerna har ökat med cirka 40 procent. En viktig grundprincip har således gått förlorad redan efter kort tid.

Finansiering och intjänande

Pensionssystemet finansieras genom avgifter för de arbetande generationerna, medan intjänandet är kopplat till den enskilde individen. Detta har skapat en konstig debatt kring pensionerna som har fått ungdomar att tycka att de inte ska betala för pensionärernas uppehälle. Dessutom hävdar många politiker i riksdagens pensionsgrupp att ”du betalar inte till din egen pension, du betalar till dagens pensionärer”, vilket förstärker bilden av pensionerna som ett bidrag snare än intjänade, sparade medel.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Intjänandetaket

På den del av inkomsten som ligger över lite drygt 39.000 kronor per månad får löntagaren inte tillgodoräknas pensionsrätt. Däremot betalar arbetsgivarna full pensionsavgift även för detta löneutrymme. Under 2016 brandskattade staten pensionärerna på cirka 17 miljarder genom detta.

Sambandet mellan inbetalning och utbetalning har suddats ut
Löntagarna betalar i huvudsak in till sin pension via arbetsgivaravgifterna, men får bara tillbaka pensionsrätter från staten. Merparten av pensionsavsättningarna går till en allmän pott, som fördelas genom invecklade matematiska beräkningar, där landets genomsnittliga levnadsålder är en viktig faktor.

I många låglöneyrken kan löntagare som arbetat mer än 40 år i vårt land, hamna under gränsen för garantipension. Prognosen för ungdomar utan tjänstepension är milt sagt dåliga.

Höjd pensionsålder

Nu föreslås en höjning av lägsta pensionsålder till 64 år, men debatten om höjd pensionsålder saknar viktiga inslag. Om vi ska arbeta till vi fyller 69 år eller längre, måste även hinder för detta tas bort. Så sent som 2016 höjde regering arbetsgivaravgifterna för dem som är över 65 år. Det rimmar mycket illa med höjd pensionsålder. Möjligheter att jobba vidare, ta bostadslån, livsförsäkring, sjukvårdsförsäkring med flera regler måste också ses över.

Akuta och långsiktiga lösningar

Den akuta lösningen för dagens pensionärer är en kraftig skattesänkning som medför att de med mycket låga pensioner inte behöver betala någon skatt alls.

Långsiktigt bör avsättningarna till premiepensionerna successivt ökas så att en större andel av pensionsinbetalningarna går till individuella pensionskonton. Så stärker vi sambandet mellan gjorda inbetalningar och framtida pension. Till skillnad från dagens system som utplånar detta samband.

Ilan Sadé, Partiledare Medborgerlig samling
Göran Dandelo, Äldrepolitisk talesperson Medborgerlig samling

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se