torsjö live

Tur eller skicklighet?

Nationalekonomen Tohmas Karlsson är uppvuxen i Hässleholm.

Vi har alla varit med om händelser där slumpen spelat en stor eller avgörande roll. Man brukar tala om tur och otur när något påverkar oss som vi inte helt eller endast till ringa del kan kontrollera genom egna handlingar. I vissa fall, såsom att ha tur med semestervädret eller att vinna på Keno, är […]

Taket i brandskadat parkeringsgarage måste stagas

Det brandskadade parkeringsgaragets tak måste stämpas, alltså stagas med stolpar som säkrar bärigheten, innan polisen kan göra sin tekniska undersökning. – Det är en säkerhetsåtgärd för att inte mer av taket ska falla ner och för att konstuktionen inte ska kollapsa, säger kommunens säkerehetschef Anders Nählstedt. På fredagen var elektriker på plats och satte upp […]