Formellt skydd för trädhuset ska utredas mer

Majoriteten i byggnadsnämnden vill att möjligheterna till ett formellt skydd för att bevara trädhuset på Hovdala utreds ytterligare. Därför beslöt nämnden om återremiss för vidare utredning av tjänstemännens förslag till yttrande över en motion av Helena Malje (S). Förslaget innebar ett avslag på motionen med argumenten att byggnaden redan har ett visst skydd enligt plan- […]