torsjö live vers2

Fördjupade översiktsplanen till utställning i julhelgen Ett bostadshus vid reningsverket utraderat

I fredags, lagom till julhelgen, presenterade kommunen sin utställning över förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Det går nu att ta del av på Stadshuset, stadsbiblioteket och via kommunens hemsida. Synpunkter kan lämnas senast den 23 februari. Skyddsavstånden till reningsverket verkar i utställningsförslaget ännu mer inkonsekventa än tidigare. Inom 300 meter är allt mellan […]