torsjö live

Hibab har bollat tillbaka utredningen av våtmark på Hovdala till kommunen

Hibab har bollat tillbaka utredningen av våtmark på Hovdala till kommunen

Hibab vill att kommunen håller i utredningen om jordbruket och gödslingen ska stoppas och våtmarker istället anläggas på Hovdalaområdet för att minska näringstillförseln till Finjasjön. Foto: Berit Önell

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en våtmark på Hovdalaområdet har bollats tillbaka från markägaren, det kommunala bolaget Hibab, till kommunen. Det skedde redan vid Hibabs styrelsemöte den 6 december. Men det visste inte kommunens handläggare, kommunjurist Magnus Gjerstad, när han den 14 december beslöt att ge Hibab anstånd med att svara till den 18 februari. Hibab hade ansökt om anstånd – men det gällde ett annat ärende.

Om det blir aktuellt med våtmarker vid Hovdala stängs pumpstationerna som idag trycker ut vattnet från dräneringen av åkrarna i åarna och vidare ut i Finjasjön.

Ett år efter kommunfullmäktiges beslut om en utredning har ingenting hänt, mer än att ärendet har skickats fram och tillbaka.

Frilagt har tidigare berättat om att tekniska nämnden fick uppdraget av kommunfullmäktige, men skickade tillbaka det till kommunledningen med förslaget att låta det gå över till Hibab som markägare. Kommunstyrelsens arbetsutskott ville enligt en tjänsteanteckning från ett beredningsmöte i mars ändå att tekniska nämnden skulle fortsätta att hålla i ärendet och samarbeta med Hibab. I en intervju i Frilagt i början på september var kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) kritisk till handläggningen och menade att kommunala förvaltningar och bolag måste kunna samarbeta.

När Frilagt frågade efter ärendet den 13 december visste fortfarande varken tekniske chefen Mats Svensson eller kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) vart det tagit vägen.

Dagen därpå meddelade Gjerstad alltså att Hibab fick anstånd till den 18 februari. Frilagt fick ta del av mejlet till Hibabs vd Kent Johannesson, där Gjerstad också berättar att det finns en artikel om ärendet i Frilagt. Flera andra mejl i ärendet redovisar vad som hänt sedan den 31 oktober då Gjerstad frågade Johannesson om Hibab kunde hålla i utredningen. Bolagsstyrelsen sammanträdde den 1 november, men kunde då inte fatta beslut.

Nu har Frilagt fått del av Hibabs protokoll från den 6 december. Där står det i paragraf åtta angående motionen: ”Som markägare ställer sig styrelsen positiv till att bolagets ägare genomför och bekostar en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån”.

Det var exakt enligt vd:s förslag. I beslutsunderlaget finns också en ekonomisk analys. Kent Johannesson konstaterar där att eftersom bolaget saknar kompetens i frågan krävs extern konsult för att genomföra utredningen. Uppskattade konsultkostnader är mellan 400 000 och 600 000 kronor.

Kent Johannesson, vd på Hibab. Foto: Berit Önell

Johannesson förklarar att om utredningen visar att det finns uppenbara fördelar med att anlägga våtmarker medför det minskad areal för högklassig jordbruksmark, mindre arrendeintäkter, investeringskostnader för anläggande av våtmark och årliga kostnader för skötsel. El- och underhållskostnader för dräneringspumpar utgår däremot.

Han nämner också att bidrag borde finnas att söka för delar av investering och driftskostnader. Kommunekologen Lars-Erik Williams har redan lämnat en intresseanmälan för EU-bidrag.

Kent Johannesson låter förvånad när Frilagt frågar varför Hibab behövde anstånd.

-Jag undrar om det har blivit en missuppfattning. Vi är positiva till att kommunen gör en utredning, säger han.

Han förklarar att han begärt anstånd i ett annat ärende.

-Jag tror att Gjerstad har blandat ihop två ärenden. Vi har en tagit upp en motion om trädhuset också och den beslöt vi att återremittera i väntan på ytterligare besked från byggnadsnämnden, säger han.

Protokollet från Hibabs styrelsemöte den 6 december har enligt rutinerna skickats till kommunchef Bengt-Arne Persson, men inte till Magnus Gjerstad.

Frilagt har sökt Magnus Gjerstad och Bengt-Arne Persson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se