torsjö live vers2

Ja till bostadshus trots skyddsvärd natur på Göingeåsen – men nej i Lommarp

Det var rätt att säga ja till nybyggnad av en villa på Göingeåsen – trots att området pekats ut som värdefull natur och kulturmiljö, att den föreslagna avstyckningen ligger utanför översiktsplanens utbyggnadsområde för bostäder och att skogsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Det anser mark- och miljödomstolen som går på byggnadsnämndens linje och upphäver beslutet […]