torsjö live

Barnrättsstrateger inte tillfrågade i utredning om barnäktenskap

– Gifta barn bör skiljas från sina makar och placeras på annat sätt. Det är svårt att hitta något fall där de skulle få leva tillsammans, säger Vidar Albinsson, folkhälsostrateg och också en av Hässleholms kommuns fyra barnrättsstrateger. Han tycker att perspektivet barnets rättigheter saknas i debatten och hänvisar bland annat till Barnombudsmannen, FN:s barnkonvention […]

Polisen kan åter ingripa mot trafiksyndare Kommunen ser över rutiner

Polisen kan nu ingripa mot trafiksyndare på Järnvägsgatan. Sedan den 20 februari finns gällande lokala trafikföreskrifter, LTF, på Järnvägsgatan. Några beslut återstår dock för kommunen innan laglösheten i centrum är helt borta. Det sista LTF-arbetet beräknas vara klart kommande vecka. Skärpta rutiner ska förhindra upprepning av missen att föreskrifterna inte var på plats innan trafiken […]

Både yngre och äldre på Folkets väls lista

Björn Widmark, 70, är förstanamn och nykomlingen Daniel Talmid, 38, andranamn på Folkets väls lista inför kommunfullmäktigevalet den 9 september, om nomineringsmötets beslut fastställs vid årsmötet den 13 mars. – Personerna som ska representera Folkets Väl i kommunvalet utgör en härlig blandning av yngre entusiaster och personer med livserfarenhet, av kvinnor och män, av hässleholmare […]