torsjö live

Polisen kan åter ingripa mot trafiksyndare Kommunen ser över rutiner

Polisen kan åter ingripa mot trafiksyndare Kommunen ser över rutiner

Polisen har varit förhindrad att bötfälla de trafikanter som inte följt skyltningen på Järnvägsgatan eftersom de lokala trafikföreskrifterna inte trätt i kraft. Men nu är de flesta av föreskrifterna på plats, så trafiksyndare kan förvänta sig påföljder. Foto: Lotta Persson

Polisen kan nu ingripa mot trafiksyndare på Järnvägsgatan. Sedan den 20 februari finns gällande lokala trafikföreskrifter, LTF, på Järnvägsgatan. Några beslut återstår dock för kommunen innan laglösheten i centrum är helt borta. Det sista LTF-arbetet beräknas vara klart kommande vecka. Skärpta rutiner ska förhindra upprepning av missen att föreskrifterna inte var på plats innan trafiken släpptes på.

Det laglösa tillståndet startade den 10 december 2017 och blev allmänt känt i början av februari i samband med en artikel i Frilagt om det tidvisa kaos som rått på Järnvägsgatan.

Bilister som trotsade enkelrikningen, stannade trots stoppförbud, felparkerade eller på annat sätt bröt mot skyltningen kunde inte bötfällas utan gällande LTF. Med undantag för om en direkt trafikfarlig situation uppstått, så var polisens möjligheter till ingripande små. Den enda lagliga möjligheten var att försöka tala syndare tillrätta.

Om en trafikolycka sker där en LTF inte finns på plats går det helt enkelt inte att döma den trafikant som brutit mot skyltningen.

De tre nya lokala trafikföreskrifterna på Järnvägsgatan – som gäller från den 20 februari – rör gångfartsområde, hastighetsbegränsning och skyltning om förbjuden färdriktning. Tidigare föreskrifter har samtidigt upphävts, bland annat de som tillät parkering och lastplats längs gatan och avsläppningsplats utanför stationshuset. Men någon ny föreskrift om stoppförbud finns ännu inte diarieförd, trots skyltning.

Varför blev det en så lång laglös period?

Kommunens trafikingenjör Veronica Haagen första förklaring; att det var en administrativ nödvändighet, visade sig inte stämma. Samstämmig expertis säger tvärtom att det alltid ska jobbas så att det inte blir laglöst. Idag håller också tekniska kontorets ansvarige avdelningschef Stefan Alvedal helt med.

– Visst är detta en viktig fråga. Det här skulle ju fungerat från start. Men någonstans har det brustit och det är det vi ska gå igenom. Jag ska träffa stadsbyggnadskontoret så får vi gå igenom rutinerna, säger Stefan Alvedal.

Diskuterades konsekvenserna av att släppa på centrumtrafiken den 10 december utan att det fanns gällande LTF?

– Nej, och det var det såklart inte bra. Men vi lär oss. Rutiner behöver förbättras hela tiden. Så vi lär oss av alla misstag, svarar Stefan Alvedal.

Visste du om bristen innan trafiken släpptes på – eller när fick du tillståndet klart för dig?

Den frågan får Frilagt inget svar på då den ställs den 20 februari. Stefan Alvedal hälsar att han vill få kolla upp detta med sina tjänstemän och återkomma.

– Det har ju bytts väldigt mycket folk – både hos oss och på stadsbyggnadskontoret – så att ibland så blir det fel och det blev det i detta skedet. Jag ser inte att det är något krångligare än det. Man rättar till felen precis som alla människor gör när det inte går 100. Det händer ju ibland, när man jobbar. Den som inte gör något, gör heller inga fel. Så är det, säger han.

Så ni tittar nu över era rutiner?

– Ja, det måste vi göra, konstaterar Stefan Alvedal.

Tekniska förvaltningen fortsätter nu att arbeta vidare med trafiken på Järnvägsgatan. En extern konsult har fått uppdraget att medverka vid en utvärdering av hur genomförda åtgärder fungerar. Enligt tekniska nämndens protokoll gäller det att utreda möjligheten att tillåta bilar att stanna för av- och påstigning vid resecentrum, samt vad det konkret innebär om sträckan mellan Tingshusvägen och Andra Avenyen stängs av för biltrafik. Det konstateras i protokollet att en viktig framgångsfaktor är trygghetsskapande åtgärder vid Resecentrums båda in- och utgångar.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se