torsjö live vers2

För mer jämställdhet

För mer jämställdhet

INSÄNDARE. Internationella Kvinnodagen uppmärksammas av Vänsterpartiet inte bara med fina tal och vackra ord. Vi vill med konkreta reformer förbättra jämställdheten. Slopa delade turer inom omsorgen. Sluta använda bemanningsföretag. Ge personalen mer makt över sin egen schemaläggning. Kommunen ska gå före med lika löner för kvinnor och män.
Nattförskola i egen regi.
Vi motionerade nyligen om att arbetstidsförkortning med bibehållen lön, skulle utredas inom socialförvaltningen. Denna motion fick stöd av S och Mp men det räckte ej då de andra partierna röstade nej.
Vänsterpartiet är de enda som kämpar för bibehållen välfärd utan vinster från skattefinansierad dito. Återinför förmögenhetsskatt och arvsskatt , slopa Rut och Rot, prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.
Vetenskapen har visat att negativ behandling befäster och förstärker detsamma.
Kvinnoförtryck (me too), åldersförtryck, klassförtryck (växande klassklyftor), rasism, utebliven religionsfrihet osv. Detta måste vi bekämpa.

Magnus Åkeborn Vänsterpartiet Hässleholm 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se