torsjö live vers2

Svenska folket vill ha vinstförbud

Svenska folket vill ha vinstförbud

INSÄNDARE. När Yngve Sunesson i sin ledare i Norra Skåne den 5 mars i rubriken skriver ”Vinstförbudet underkänt” har han spetsat till det. Det handlar inte om totalt förbud, utan en begränsning av riskkapitalisternas plundring av statskassan. Han syftar då på att lagrådet underkänner förslaget till reducering av vinstuttag för privata välfärdsföretag. Jag kan hålla med lagrådet om att det är svårt att genomföra en lagstiftning mot vinstreducering när det gäller välfärdsföretag. Det strider förmodligen mot grundlagarna i vårt kapitalistiska samhälle.

Som Sunesson skriver handlar förslaget inte om att stoppa privata företag, det har aldrig uttalats, utan endast reducera vinsterna och ej heller att förhindra kooperativa företag att verka i samhällets tjänst. Förslaget må ha underkänts av lagrådet, men faktum kvarstår, en klar majoritet av medborgarna (skattebetalarna) önskar inte se hur riskkapitalisterna skor sig på våra gemensamma resurser.
När en gång förre finansministern Anders Borg fick vetskap om hur mycket kapital som fördes ut ur landet i vinster, reagerade han skarpt, men blev snart tystad av sina regeringskollegor. I dag för nämnda riskkapitalister en intensiv lobbyverksamhet mot en vinstbegränsning, livligt påhejad av Alliansen, SD, som svängt 180 grader i frågan, och i stort sett hela den borgerliga pressen. Alltså emot majoriteten av befolkningen!
Här ligger lojaliteten således hos den samlade borgerligheten på riskkapitalisternas sida för en fortsatt plundring av statskassan. Enligt beräkningar (2015) gick 4,7 miljarder inom skola och omsorg till övervinster. Man kan fråga sig om välfärdsbolagens väl och ve är viktigare än skattebetalarnas uppoffringar? Om vad som har hänt med den svenska skolan i kölvattnet av riskkapitalisternas framfart får jag återkomma till.

 

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se