torsjö live vers2

Om sju veckor meddelar tingsrätten om banken orsakade Transportledets konkurs

Transportledet i Hässleholm, ett av landets största åkerier med 280 anställda, stämde Sparbanken 1826 för att ha orsakat konkursen i maj 2013 genom att ogrundat säga upp checkräkningskrediten med omedelbar verkan och spärra kontot. Dagen därpå lämnade bolaget in en konkursansökan eftersom det inte fanns tid att vidta andra åtgärder, exempelvis skaffa kapitaltillskott, begära anstånd […]

Pinsam revisionsberättelse

INSÄNDARE. Jag har tagit del av handlingarna för kommunfullmäktiges möte på måndag den 23/4. Ärende 6 är kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2017. I underlaget för detta finns då revisorernas revisionsberättelse för år 2017. Jag har genom åren bevistat många årsmöten och olika stämmor och läst många revisionsberättelser. Detta är dock en av de sämre revisionsberättelser […]