Gruppen-3a-328x120

Pinsam revisionsberättelse

Pinsam revisionsberättelse

INSÄNDARE. Jag har tagit del av handlingarna för kommunfullmäktiges möte på måndag den 23/4. Ärende 6 är kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2017. I underlaget för detta finns då revisorernas revisionsberättelse för år 2017. Jag har genom åren bevistat många årsmöten och olika stämmor och läst många revisionsberättelser. Detta är dock en av de sämre revisionsberättelser jag har sett. Man svävar på målet och skriver väldigt diffusa förklaringar.

Här kommer några exempel. På en rad står det följande: ”Vi bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande”. Vad menar man med detta? I all väsentlighet är rättvisande. Man kan tolka detta, som att allt är inte ok, men det mesta är. Har man funnit oegentligheter i räkenskaperna?

Nästa är ”Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig”. Vad menas med detta? I huvudsak har varit tillräcklig. Här kan man tro att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit kanske till 80-90 procent bra. Har man inte gjort allt man skall? Skall det inte vara 100 procent?

Man har i sin redogörelse pekat på vissa brister i vissa nämnder och i styrelsen. Dessa borde kanske framkomma i revisionsberättelsen.

Jag tycker inte att man kan använda en sådan här revisionsberättelse och då framför allt i en kommun. Det skulle aldrig få se ut så här i en idrottsförening, i ett privat bolag eller en bostadsrättsförening, för att nämna några.

Ta tillbaka och gör om. Det här är pinsamt.

Mikael Björklund

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se