torsjö live

Hässleholms kommun spås gå 54,2 miljoner back 2018

Hässleholms kommuns prognos för 2018 pekar mot ett minus på 54,2 miljoner. Jämfört med budget ett underskott på 62,6 miljoner. I dag saknas förslag på åtgärder för att minska underskottet. Kommunalråden Lars Johnsson(M) och Lena Wallentheim(S) säger sig båda förstå underskottens orsaker och medger delvis kritik om orealistisk budgetering. Trots detta uppmanar den politiska ledningen […]