torsjö live vers2

Fördjupade översiktsplanen antogs utan ändringar

Fördjupade översiktsplanen antogs utan ändringar

Den fördjupade översiktsplanen gick igenom i oförändrat skick efter en lång och tuff debatt där Björn Widmark riktade skarp kritik mot både tjänstemän och politiker för hur ärendet skötts. Foto: Lotta Persson

Den omstridda fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad antogs på måndagskvällen utan ändringar av det extrainkallade kommunfullmäktige. Den rödgröna minoritetens 30 röster var tillräckliga eftersom övriga partier inte kunde enas om en gemensam linje.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarade att alliansen ansåg det viktigt att anta planen, men inte kunde acceptera utvecklingsområdet Garnisonen med bland annat kommunens intrång på Kristoffer Dudziks tomtmark. Foto: Urban Önell

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes 2011 och har hittills kostat cirka 11 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den borgerliga alliansen försökte få igenom en kompromiss där dess tidigare elva invändningar lades ned mot att utvecklingsområdet Garnisonen lyftes ut från planen. Med Garnisonen menades där även Torshem och en del av Sjörröd, inklusive Sjörröds gård, förslaget att bygga äldreboende söder om Garnisonsvägen och Kristoffer Dudziks tomt som stadsbyggnadskontoret ville planera som natur.

– Det finns mycket bra som vi kan ställa oss bakom i förslaget, men mycket är också dåligt. När vi vägt allt mot vartannat har vi kommit fram till att vi trots bristerna vill anta planen med Garnisonen undantagen. Där är bristerna så stora att vi inte kan säga ja, förklarade kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

För Garnisonen föreslog han att översiktsplanen från 2007 och fördjupningen från 1995 skulle fortsätta att gälla i tillämpliga delar.

De rödgrönas främsta invändning var att förslaget att lyfta ut Garnisonen skulle kunna betraktas som en väsentlig ändring i förslaget och kräva en ny utställning, något som i så fall skulle kunna fördröja planen i ytterligare ett år. Alliansen protesterade, men några exakta regler finns av allt att döma inte.

Byggnadsnämndens förre ordförande Leif Nilsson (S) uttryckte också oro för att planen kan komma att överklagas om Garnisonen lyfts ut.

Då fick han svar på tal av Björn Widmark (FV).

– Jag hade hoppats slippa stå här och höra på det här tramset. Det blir definitivt överklagande om den här planen fastställs. Flera sakägare har i åratal förgäves skrivit till kommunen. Det handlar bland annat om att kommunen gör intrång på Dudziks mark genom att lägga halva hans tomt som natur, det kommer ju aldrig att gå igenom, det behöver man inte vara jurist för att förstå.

Björn Widmark undrade också om förslaget att utvidga Garnisonen till sin dubbla storlek beror på att länsstyrelsen godkänt fortsatt exploatering inom garnisonsområdet, men inte utanför.

Folkets väl kunde tänka sig att gå med på alliansens förslag, men stödde i första hand Sverigedemokraternas yrkande på återremiss. Det fanns inte tillräckligt med röster för en återremiss eftersom alliansen inte var med på det. SD, som saknade en ledamot och har två politiska vildar, röstade sedan på sitt eget förslag med ändringar på över 70 punkter. De flesta från SD lade sedan ner sina röster när striden slutligen stod mellan alliansens förslag och kommunstyrelsens. Voteringen slutade med 30 röster för kommunstyrelsens förslag och 19 för alliansen. Elva ledamöter avstod från att rösta. Alla utom de rödgröna reserverade sig.

Lena Nilsson (S) begärde ajournering i Lena Wallentheims frånvaro. Foto: Urban Önell

Beslutet föregicks av en lång och tuff debatt och en ajournering på socialdemokraten Lena Nilssons initiativ. Hela 13 ledamöter var frånvarande, bland dem de två ledande socialdemokraterna Lena Wallentheim och Joachim Fors.

Patrik Jönsson (SD) kritiserade att den fördjupade översiktsplanen inte fick vänta tills efter valet.

– De rödgröna vill köra igenom den innan valförlusten är ett faktum. Det vittnar om socialistisk maktfullkomlighet, sa han.

Bland annat vill han stryka höghastighetstågen, dra ner antalet nya bostäder från 5 000 till 1 000 och säga nej till att bebygga Björklunda, områdena vid Hovdalavägen och alla områden inom 1 000 meter från reningsverket.

Han lovade att det första han ska göra efter valet, då han räknar med att få mer makt, är att initiera en ny fördjupad översiktsplan. Han frågade Lars Johnsson om han också var beredd att göra drastiska ändringar i planen om han hamnar i maktställning efter valet.

Patrik Jönsson (SD) räknar med mer makt efter valet och lovar att i så fall genast sätta igång med en ny översyn av den fördjupade översiktsplanen. Foto: Urban Önell

– Om vi får sitta vid makten ska vi se till att omedelbart påbörja en översyn av den fördjupade översiktsplanen som också ska aktualiseras varje ny mandatperiod, sa Lars Johnsson.

De rödgröna använde också möjligheten att ändra i planen som argument.

– Den är inte huggen i sten. Vi måste kunna ändra i den, men det är viktigt att den kommer till stånd, sa Per-Åke Purk.

Han talade bland annat om vikten av bostadsbyggande för att unga ska kunna flytta hemifrån till egen lägenhet.

Lena Svensson (C ) ansåg att det var hög tid att sätta ner foten, bland annat för att kransorterna också ska få sina fördjupade översiktsplaner.

– Släpp på prestigen och petandet i detaljer, personliga intressen och bindningar, och anta FÖP-en, sa hon.

Patrik Jönsson deklararerade också att det krävs omorganisation och förbättringar på stadsbyggnadskontoret.

Men när Björn Widmark angrep tjänstemännen för både lögner och inkompetens trädde byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) upp till försvar, liksom bland andra Hans-Göran Hansson (MP) i det rödgröna lägret.

– Nu är det dags att tala sanning, sa Björn Widmark och anklagade också övriga ledamöter för att inte vara pålästa.

Bland annat nämnde han att en högt uppsatt politiker för en vecka sedan inte känt till FÖP-förslaget om naturreservat vid Hässleholmsgården. Enligt trafikplanen ska en ny väg från det nya verksamhetsområdet vid Helsingborgsvägen gå rätt genom naturrreservatet.

SD:s Johan Kronquist undrade också varför vägen inte är omnämnd i FÖP-en, men fick inget svar.

Björn Widmark fortsatte med att förklara att Björklunda är så sankt att tomterna måste fyllas upp cirkat två meter med massor, något han förutsätter belastar skattebetalarna.

– Jag undrade vad entreprenörerna säger om att bekosta det. Det är ju inget som kommunen gått ut med, men jag träffade en av dem som sa: ”Det förstår du väl vem som ska betala?”.

Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) manade flera gånger till lugn och uppmanade ledamöterna att hålla sig till ämnet. Men när Hans-Göran Hansson för andra gången anklagat Björn Widmark för att agera i egen sak genom att vilja motarbeta sin svåger, tidigare byggnadsnämndens ordförande Johan Barnekow på Sjörröds gård, fick Widmark nog och betonade att han har länsstyrelsens och experternas rekommendationer bakom sig när det gäller de aktuella områdena.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se