torsjö live vers2

Snart har alla samfälligheterna på Ljungdala fiberavtal med kommunen

Snart har alla samfälligheterna på Ljungdala fiberavtal med kommunen

Snart har de fyra samfälligheterna på Ljungdala avtal med kommunen om fiber. De 144 hushållen slipper betala 19 000 kronor var när kommunen nu ser samfälligheterna som en affärspartner istället för att teckna avtal med varje enskild fastighet. Foto: Urban Önell

Inom kort kan fiberavtal med kommunen vara klara med alla de fyra samfälligheter på Ljungdala som hade avtal med Hessleholm Network innan företaget köptes upp av kommunen. Föreningarna med sammanlagt 144 bostäder fick i vintras besked om att kommunen inte godtog avtalen. Istället erbjöds kommunal fiber för 19 000 kronor per hushåll, liksom för vanliga villor, trots att föreningarna i olika grad redan förberett för fiber och kunde erbjuda kommunen ett antal kunder i grupp.

Men nu har tre av föreningarna – Stella Nova, Ljungdala byar och Saga, förhandlat fram avtal med lägre kostnad, dock lite olika på grund av olika förutsättningar. Den fjärde, Sirius, har fått offert.

– Uppgörelsen går ut på att föreningarna själva äger fibernätet och att vi ser dem som en företagspart, säger Pernilla Rydmark, enhetschef på Hässleholm Fiber.

Kommunen behöver inte gräva för att få fiber till Ljungdala byar eftersom tomrör redan finns. Foto: Berit Önell

Samfälligheterna omfattar totalt 144 villor och parhus. Villaföreningen Stella Nova med 21 medlemmar, som redan själva bekostat fiberdragning fram till husväggarna, var först ut. För 4 000 kronor per hushåll är de nu uppkopplade.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Arbete med installation är påbörjat i samfälligheten Saga och samordnas med grävarbete för fjärrvärme.

Ljungdala byar, som sedan tidigare hade tomrör dragna till de 53 husen, har just tecknat avtal till en kostnad motsvarande mellan 8 000 och 9 000 kronor per hushåll. Hela kostnaden för installationen, förutom ett eluttag för en dryg tusenlapp, bekostas dock av föreningens fond som får punga ut med drygt 450 000 kronor.

– Vi måste ändå dra in fiber i hela ledningsnätet och har kostnader för det. Om varje boende skulle betala hade det blivit ett administrativt bekymmer plus att vissa kanske hade struntat i det och då hade hela förslaget fallit, förklarar Tage Steen i Ljungdala byars styrelse.

Dock är det frivilligt att ansluta sig till tjänsterna i fibernätet.

– Det här handlar inte bara om dem som bor här idag utan också om en modernisering av anläggningen som alla har nytta av, vare sig de säljer eller bor kvar, säger Tage Steen.

En del kritiska röster höjdes vid den extra stämman den 28 juni där beslutet togs.

– Några tyckte inte att fonden skulle bekosta allt. Men det kom inget motförslag och det hade aldrig blivit någon fiber om var och en skulle betala. Det som gnager i botten är nog att vi själva bekostar gator, elledningar, avlopp, fjärrvärme med mera och samtidigt har samma avgifter för sådant som enskilda villaägare, säger Tage Steen.

Föreningens revisorer begärde en protokollsanteckning om att de var emot att kostnaden för fiberetableringen skulle tas ur fonden.

Föreningen väljer att inte vänta på förvaltningsrättens bedömning av hans överklagande av kommunens beslut att inte godta avtalet med Hessleholm Network.

– Det skulle ändå inte bli någon lösning på avtalsfrågan. Även om domstolen skulle underkänna kommunens beslut hade vi tvingats förhandla om ett avtal om vi inte också stämde kommunen, vilket skulle kosta pengar. Så vi hade egentligen inget annat val än att förhandla, säger han.

Som det nya avtalet är skrivet har föreningen ändå kvar möjligheten att fortsätta den juridiska processen.

– Men det är ingen huvudmålsättning. Vi vill ha ett fiberavtal, säger Tage Steen.

Förhoppningen är att inkoppling ska kunna ske i september.

Föreningen är nu bunden till avtalet med kommunen i tre år.

– Vi får väl vara nöjda med avtalet, men om vi jämför mellan de olika föreningarna så är det inte riktigt rättvist. Fast riktig rättvisa får vi väl inte eftersom det är så olika förutsättningar, säger Tage Steen.

Pernilla Rydmark, enhetschef för kommunala Hässleholms Fiber.

Pernilla Rydmark tycker att avtalet är bra.

– Äntligen, säger hon.

Hon beskriver avtalet som en affärsuppgörelse med föreningen, alltså något annat än avtal med enskilda villahushåll.

Hon förklarar att kommunen ska stoppa in fiber i Ljungdala byars teknikhus och därefter dra fiberkabeln ut i alla husen.

– Under de första åren blir föreningens nät en del av stadsnätet och de boende köper tjänster genom Via Europa. Efter tre år är de fria att teckna avtal med någon annan, säger hon.

I fallet Stella Nova behövde kommunen bara koppla in den redan framdragna fibern.

– Det var väldigt enkelt, säger Pernilla Rydmark.

När det gäller samfälligheterna Saga och Sirius är kommunens arbetsinsats större eftersom de inte har några tomrör. Kommunen sköter då både projektledning och kanalisation förutom själva fiberdragningen.

– Vi är nöjda och hoppas att de är nöjda så att vi nu kan lägga allt strul bakom oss, säger Pernilla Rydmark.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se