Hörjabor fick inte rätt om fiberavtal

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte anmälan från de cirka 20 hushåll i Hörja som hävdat att kommunen måste fullfölja deras avtal med Hessleholm Network om fiberinstallation. – Förfarandet i nämnden är förenklat och skriftligt och eftersom ärendet är sådant att det skulle krävas att parterna hörs muntligen kan det inte handläggas av nämnden, skriver ARN som […]