torsjö live vers2

Hörjabor fick inte rätt om fiberavtal

Hörjabor fick inte rätt om fiberavtal

Kommunen har underkänt Hörjabornas avtal med Hessleholms Network. Efter ARN:s beslut att inte pröva ärendet skriver de berörda nu motvilligt under kommunens avtal. Foto: Berit Önell

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte anmälan från de cirka 20 hushåll i Hörja som hävdat att kommunen måste fullfölja deras avtal med Hessleholm Network om fiberinstallation.

– Förfarandet i nämnden är förenklat och skriftligt och eftersom ärendet är sådant att det skulle krävas att parterna hörs muntligen kan det inte handläggas av nämnden, skriver ARN som motivering.

Hörjaborna har nu känt sig tvingade att skriva på kommunens fiberavtal efter att kommunen hotat med att de, om de väntar, måste betala 24 000 kronor per hushåll för efteranslutning istället för ordinarie 19 000 kronor.

Hessleholm Network hade lovat Hörjaborna fiber för 12 900 kronor innan kommunen köpte bolaget. Sommaren 2016 hade kommunen ett möte i Hörja där det utlovades fiber redan till nyår på grund av förpliktelser mot Hessleholm Networks kunder. Dock skulle avgiften då höjas för dessa kunder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men sedan hände ingenting. Förhandlingarna gick trögt och strandade till slut helt. Fibergrävningen till övriga Hörjabor skedde i huvudsak under sommaren 2017, men Hessleholms Networks kunder hoppades då över.

Kommunens inställning har varit att avtalen med Hessleholms Network inte är giltiga. Anmälan till ARN var ett försök att få kommunen att backa, men nu ser Hörjaborna alltså ingen annan råd än att skriva under. Någon annan fiberoperatör finns inte att tillgå i byn.

Fiberkabeln kom sommaren 2017 inte längre än till tomtgränsen hos Peter Nilsson, till höger. Likadant var det för Daniel Berlin, talesperson för gruppen som varit kunder hos Hessleholm Network. Foto: Berit Önell

En del av de berörda har skickat ett gemensamt brev till kommunen tillsammans med sina undertecknade avtal. Där markerar de sitt missnöje och att de förbehåller sig rätten att i efterhand pröva prissättningen.

– Härmed går vi motvilligt med på att underteckna och skicka in de nya fiberkontrakten för installation av fiber i Hörja by för oss tidigare Hessleholm Network-kunder även om vi anser att de gamla kontrakten fortfarande gäller. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand pröva prissättningen, skriver de.

Daniel Berlin, som varit en av gruppens talespersoner, underkänner helt kommunens sätt att hantera ärendet.

– Det är otroligt dåligt skött. Vi har papper på våra överenskommelser med Hessleholm Network och även mejl där kommunen kallar dem avtal. Men kommunen har ju agerat väldigt märkligt även i andra områden, bland annat på Ljungdala, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se