torsjö live vers2

Lena Svensson vill att alla delar av kommunen ska leva

KOMMUNVALET 2018. Frilagts intervjuer med toppnamnen på valsedlarna fortsätter med Centerpartiets Lena Svensson. Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti? – Att det finns tillgång till service i alla delar av kommunen. Kommunen kan inte överge vissa orter och hänvisa till centralorten. När det gäller kommunikationer måste kommunen jobba aktivt i dialog med […]

Tre lokalpolitiska valdebatter med olika fokus

Hässleholms kommun anordnar i september tre stycken tvåtimmars valdebatter mellan Hässleholms lokala partier. Syftet är att partierna ska få ge väljare besked om sin politik och debattera viktiga valfrågor. Varje debatt har ett eget fokus och allmänheten har möjlighet lämna in förslag på frågor via kommunens hemsida. Hässleholms aktiva politiska partier ska få visa upp sig i […]