torsjö live vers2

Badhussnusket

INSÄNDARE. Då jag är en flitig användare av badhuset med dess gym, har jag konstaterat att det pågår ett ohygieniskt uppträdande, främst av barn och ungdomar, i duscharna. Här kommer hela grupper av elever i alla åldrar för att bada i bassängerna. Innan man ska ta badet i besittning, är det ur hygieniska skäl viktigt […]