Gruppen-3a-328x120

Badhussnusket

Badhussnusket

INSÄNDARE. Då jag är en flitig användare av badhuset med dess gym, har jag konstaterat att det pågår ett ohygieniskt uppträdande, främst av barn och ungdomar, i duscharna. Här kommer hela grupper av elever i alla åldrar för att bada i bassängerna. Innan man ska ta badet i besittning, är det ur hygieniska skäl viktigt att man tvättar sig omsorgsfullt.

Detta är något som inte följs i så stor omfattning. Nästan undantagslöst är det något som gossarna inte bryr sig om. I bästa fall går man in och vänder i duschen och det med badbyxorna på. Något ”slösande” med tvål är helt främmande för dessa individer. Kanske är nästan alla allergiska mot rengöringsmedel som tvål och schampo? När jag frågar hur man kan bli ren i underlivet med badbyxor på, får jag inget svar. De ser närmast ut som fågelholkar i ansiktet och undrar väl om hur en vuxen kan ifrågasätta deras beteende.

När jag frågar hur de gör i hemmet, ser de ännu mer förvånade ut. Badar/duschar föräldrarna med badkläderna på? Det brukar ju sägas att barn gör som föräldrarna gör, inte som de säger, så konklusionen måste bli att så är fallet. Eller är upptagenheten av ”telefånen” så stor att det inte blir tid över för att lära barnen hur man ska bete sig för att sköta sin hygien? Hur det går till i flick- damavdelningen kan jag av naturliga skäl inte redovisa. Det kanske någon annan kan göra?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att bada i bassängerna känns lite motbjudande, då alla bakterier från underlivet blir avsköljda i badvattnet. När jag påtalar detta för lärare/ledare, får jag till svar, att det går inte att kontrollera alla! Det är visserligen sant, men att gå igenom de mest elementära regler som gäller för bad i badhuset borde vara självklart. Den som inte iakttar dessa får vänta utanför badhuset. Svårare än så behöver det inte vara.

Avslutningsvis kan noteras att ordningen i omklädningsrummet lämnar mycket övrigt att önska. Kläder, skor och väskor kastade på golv och bänkar i en enda röra. Fenomenet klädkrokar synes vara något främmande vad de ska användas till.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se