logga-ligg-tjock

Revisorerna ska granska upphandling av fordon

Revisorerna ska granska upphandling av fordon

Kommunens revisorer kommer att granska tekniske chefen Mats Svenssons godkännande av fordonsinköp i strid mot delegeringsreglerna.

– Vi får väl ta och titta på det, säger Thord Johansson (L), ordförande i revisionen.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att det hela är ”otroligt tydligt”.

– Förvaltningschefen har överskridit sina befogenheter, säger han.

”Det är otroligt tydligt” att tekniske chefen Mats Svensson, har överskridit sina befogenheter vid inköp av dyra fordon, enligt professorn i förvaltningsrätt. Nu ska revisorerna titta på inköpen. Foto: Göran Dandelo

Enligt tekniska nämndens delegeringsregler ska upphandlingar på belopp över en miljon kronor beslutas av politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott. Därunder har tekniske chefen delegation. Han får i sin tur delegera, men bara om beloppet understiger 500 000 kronor.

Mats Svensson skrev i juni under upphandlingen av en lastbil som kostade 1,7 miljoner kronor plus moms. I våras delegerade han inköp av en traktor för 1,2 miljoner plus moms.

När Frilagt ställde frågor om inköpen hävdade Mats Svensson att delegeringsreglerna inte behövde följas så länge beloppen höll sig inom budgeten på 5,5 miljoner kronor för årets fordonsinköp. Han fick stöd av tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD), trots att denne var kritisk till att han inte ens fått kännedom om att lastbilen skulle köpas in, samtidigt som revisorerna uppmanat till återhållsamhet med investeringar och kommunstyrelsen krävde åtgärder för att tekniska nämnden skulle komma till rätta med sitt budgetunderskott på 8,1 miljoner kronor.

Thord Johansson har inte hört något om att tekniska nämnden tolkar delegeringsreglerna på det sättet, trots att revisorerna för ett år sedan gjorde en granskning av upphandlingsprocessen. Då informerade de ansvariga om delegeringsreglerna utan att säga något om att de på något sätt skulle påverkas av budgeten.

– Det här känner jag inte igen. Det är intressanta frågor, absolut, säger Thord Johansson.

Spontant tycker han att det hela verkar konstigt.

– Jag tycker att regler som finns ska följas. Sedan får man förstås tolka dem, säger han fundersamt.

Han berättar att revisorerna redan har planerat att granska tekniska nämnden i höst och då kan titta även på hur delegeringsreglerna följs vid upphandlingar.

– Det vi har beslutat att granska är hur övergången från bolagsform till förvaltningsform fallit ut, både plus och minus. Där finns säkert saker att titta på.

– Jag ska lyfta denna frågan om upphandlingarna också, det finns det utrymme till, säger han.

Olle Lundin ser inga möjligheter för en kommunal förvaltning att kringgå delegeringsreglerna.

– Det är klart att delegeringsreglerna gäller. Det har inte med budgeten att göra, det är bara trams, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) utgår ifrån att revisorerna följer upp delegationsbesluten. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarar att han inte direkt kan lägga sig i tekniska nämndens beslut om vilka delegeringsregler som ska gälla.

– Men jag utgår ifrån att revisorerna borde titta på det här. De följer väl upp delegationsbesluten, säger han.

Han är förvånad över att Arne Dahlström inte kände till köpet av lastbilen.

– Då får de kanske fundera på i tekniska nämnden hur de styr, säger han.

Lars Johnsson har varit tydlig med att de nämnder som väntas få underskott i år måste få ner sina driftskostnader.

– Jag tycker att de skulle vidtagit åtgärder, säger han.

Han känner inte heller till de fyra miljoner kronor från kommunledningen som Arne Dahlström påstår ska minska tekniska nämndens underskott.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-09-26 Köpte fordon för miljoner trots sparkrav och utan delegation

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se