torsjö live vers2

Köpte fordon för miljoner trots sparkrav och utan delegation

Köpte fordon för miljoner trots sparkrav och utan delegation

Kommunens tekniska förvaltningen har köpt bilar och traktorer för miljoner, trots sparkrav. Tekniske chefen Mats Svensson har skrivit under i strid mot delegeringsreglerna. Den sparkade avdelningschefen ville köpa ännu mer, men stoppades. Foto: Berit Önell

Tekniska förvaltningens fordonsaffärer har kostat flera miljoner kronor de senaste månaderna– samtidigt som tuffa sparkrav med bland annat köpstopp diskuterats för att komma till rätta med årets stora underskott. En nyköpt lastbil för 1,7 miljoner kronor plus moms, totalt 2,1 miljoner, är ännu inte betald. En ny traktor kostade 1,2 miljoner plus moms, totalt 1,5 miljoner kronor. Tekniske chefen Mats Svensson har i båda fallen överskridit delegeringsreglerna som säger att upphandlingar på över en miljon kronor ska beslutas av politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott.

– Det är inte bra, vi skulle ju hejda oss när det gäller inköp, säger nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) som inte ens hört talas om lastbilen innan Frilagt frågar om den.

Han håller dock med Mats Svensson när han hävdar att så länge inköpen håller sig inom årets budget på 5,5 miljoner kronor för fordonsinköp behövs inga politiska beslut.

Mats Svensson, teknisk chef. Foto: Göran Dandelo

Revisorerna ifrågasatte i april i år kommunens höga investeringstakt som gör att man närmar sig ett lånetak för hela kommunkoncernen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Redan den 31 mars stod det också klart att tekniska nämnden riskerar ett rejält underskott i årets driftsbudget, enligt prognosen 8,1 miljoner kronor. Den 8 augusti riktade kommunstyrelsen skarp kritik mot tekniska nämnden för att den inte redovisat några åtgärder. Inför tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde veckan därpå fanns istället ett drastiskt förslag: stopp för alla underhållsarbeten samt köpstopp och anställningsstopp från den 1 september. Arbetsutskottet uttalade dock i sitt beslut att besparingskravet var så stort att det behövde regleras genom politiska beslut och räknade också med att reducera det genom ett tillskott från kommunledningen på fyra miljoner kronor.

Hela underskottet låg på driftskostnader för fastigheter som skulle ha rivits eller sålts.

Varken sparkraven eller revisorernas varning verkar ha hindrat avdelningschefen som ansvarade för tekniska förvaltningens fordonsinköp tills han nyligen fick sparken, bland annat på grund av sina bilaffärer vid sidan om.

– Han hade en budget för fordonsförnyelse på 5,5 miljoner kronor i år och kunde ta pengar lite hur som helst ur den budgeten. Han har inte behövt anmäla det till oss, säger Arne Dahlström.

Men inköp över gränsen för så kallade direktupphandlingar, cirka 587 000 kronor, kräver enligt lagen offentlig upphandling. Enligt tekniska nämndens delegationsordning får förvaltningschefen besluta om upphandlingar och underteckna tilldelningsbeslut för högst en miljon kronor, därutöver är det tekniska nämndens arbetsutskott. Förvaltningschefen kan vidaredelegera till annan tjänsteman vid beslut om upphandling för högst 500 000 kronor. Det är också vad tekniska nämnden uppger till revisorerna i deras granskning av upphandlingsprocessen i flera nämnder hösten 2017.

Den 27 juni undertecknade Mats Svensson tilldelningsbeslutet för den nya fabriksnya lastbilen med lastväxlare. Tre anbud hade lämnats. Ett av dem var en begagnad lastbil, men det förkastades eftersom upphandlingen gällde en ny lastbil.

Bland upphandlingskraven fanns viss utrustning, bland annat en lastväxlare med teleskopiskt förskjutbar krokarm, blixtljusramp på hyttens tak och arbetsbelysning utvändigt. Men ytterligare utrustning är beställd. På måndagen diarieförde tekniska förvaltningen en orderbekräftelse på tillbehör till ett kostnad av 429 072 kronor plus moms. Där finns bland annat en så kallad falköpingsspridare för 239 840 kronor, en befuktningsutrustning med isolerad tank med pump för 79 920 kronor och en hydraulisk tallrikslyft för 11 840 kronor. Leverans ska ske den 7 januari, fakturaadressen går till tekniska förvaltningen och betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Lastbilen står nu hos Göinge bil och färdigställs för leverans.

I maj betalade tekniska förvaltningen 1 170 000 kronor plus moms för en ny stor traktor till kranvagn av märket Valtra. Den hade upphandlats i februari och beslutet var undertecknat av tekniska förvaltningens upphandlare Laszlo Cziegler, dubbelt i strid mot delegationsreglerna eftersom vidaredelegering inte får ske vid upphandling för belopp över 500 000 kronor och upphandlingar på över en miljon kronor ska beslutas i arbetsutskottet.

När Frilagt ber att få ut alla beslut för 2018 angående upphandling av fordon på tekniska fölrvaltningen vill Laszlo Cziegler först inte lämna ut dem. Han svarar att han inte kan skicka några detaljerade beslut och att budgeten gäller.

– Utöver det finns det inte eller krävs några andra beslut, så länge vi förhåller oss till den, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Frilagt kontaktar upphandlingschef Richard Muth som meddelar att det är Cziegler som ska lämna ut besluten. Efter att vi informerat om detta och erbjudit oss att komma till tekniska kontoret för att titta på besluten på plats om en stund kommer tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll för tre ärenden på mejlen.

Den tredje upphandlingen gäller en Ford transit pickup, genom en så kallad förnyad konkurrensutsättning av fordon, för 399 911 kronor.

Arne Dahlström KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell

Arne Dahlström säger att han kände till att avdelningschefen ville köpa traktorn och menade att den behövdes.

– Den vi hade skulle repareras för 70 000 kronor, det var ju lite mycket att läggas på en traktor somn inte var ny, förklarar han.

Enligt Arne Dahlström försökte avdelningschefen också äska mer pengar för fordonsinköp under våren och sommaren.

– Han ville köpa mycket mer nytt och gå över budgeten, men vi stoppade allt vi kunde. Han var väldigt duktig och kreativ, men löd ju inte vad vi sa, det har varit mycket kludder. Han kunde argumentera. Till exempel fick han igenom köp av en gräsklippare som var dubbelt så dyr, men klippte tre gånger så brett. Det kunde ju ha lönat sig, men det visade sig att den inte passade ihop med övrig utrustning, så det fick köpas nytt, förklarar han.

Efter att ha diskuterat frågan i tekniska nämnden på tisdagen säger han att även lastbilen var ett nödvändigt inköp.

– Den behövs när snön kommer i vinter, annars hade vi ingen bil som klarar skären. Den gamla var för dålig, säger han.

Mats Svensson har inte gått att nå på telefon, men påpekar i ett sms till Frilagt att bilarna är investeringar medan sparkraven gäller driften. Han hävdar att tekniska nämnden haft stöd av revisorerna för att inte hantera de 8,1 miljonerna.

– Budgeten för fordon är en investering på 5,5 miljoner och köpen är en verkställighet av denna och berör inte delegationen i det hänseendet. Köpet och fakturorna hanteras sedan av beloppsgränserna i delegationen, skriver han.

Kommuner är inte momspliktiga och kan därmed inte dra av moms på inköp. Istället kan de i många fall kompenseras genom så kallad momsersättning som kan sökas från Skatteverket.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

180913 Får gå med 15 månadslöner efter olämpliga bilaffärer och dåligt ledarskap

180914 Kommunens avdelningschef köpte bilar svart

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se